دانلود رایگان مقاله ISI ترمودینامیک یا گرمادینامیک به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی واکنش‌ها برای سنتز محصولات پتروشیمی از اکسیژنه ها – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی واکنش‌ها برای سنتز محصولات پتروشیمی از اکسیژنه ها – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی واکنش‌ها برای سنتز محصولات پتروشیمی از اکسیژنه ها عنوان انگلیسی مقاله Thermodynamic Analysis of Reactions for the Synthesis of Petrochemical Products from Oxygenates انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب سطحی آرسنیک (V) از محلول آبی با استفاده از خاکستر اصلاح شده saxaul – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب سطحی آرسنیک (V) از محلول آبی با استفاده از خاکستر اصلاح شده saxaul – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جذب سطحی آرسنیک (V) از محلول آبی با استفاده از خاکستر اصلاح شده saxaul: منحنی همدما و مطالعه ترمودینامیکی عنوان انگلیسی مقاله Adsorption of arsenic (V) from aqueous solution using modifed saxaul ash: isotherm and thermodynamic study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی انتقادی در استراتژی های بهبود شکافت فوتو کاتالیستی آب در راستای تولید هیدروژن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی انتقادی در استراتژی های بهبود شکافت فوتو کاتالیستی آب در راستای تولید هیدروژن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک بررسی انتقادی در استراتژی های بهبود شکافت فوتو کاتالیستی آب در راستای تولید هیدروژن عنوان انگلیسی مقاله A critical review in strategies to improve photocatalytic water splitting towards hydrogen production انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

دانلود رایگان مقاله ISI ترمودینامیک یا گرمادینامیک (Thermodynamics) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف ترمودینامیک: ترمودینامیک یا گرمادینامیک شاخه ای از علوم طبیعی است که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی و کار می پردازد. ترمودینامیک متغیرهای ماکروسکوپیک (همانند دما، انرژی داخلی، آنتروپی و فشار) را برای توصیف حالت مواد تعریف می کند و چگونگی ارتباط آن ها و قوانین حاکم بر آن ها را بیان می نماید. ترمودینامیک رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپیک را بیان می کند. ترمودینامیک موضوع بخش گسترده ای از علم و مهندسی است – همانند: موتور، گذار فاز، واکنش های شیمیایی، پدیده های انتقال و حتی سیاه چاله ها.
رشته های مرتبط: مهندسی مکانیک
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات ترمودینامیک یا گرمادینامیک در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.