مقالات Q1 مهندسی نفت به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل سیستم نفتی سری پالئوزوئیک در بستر فارس ایران – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل سیستم نفتی سری پالئوزوئیک در بستر فارس ایران – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل سیستم نفتی سری پالئوزوئیک در بستر فارس ایران عنوان انگلیسی مقاله Petroleum system analysis of the Paleozoic series in the Fars Platform of Iran انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی اجزای فعال از سولفونات نفت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی اجزای فعال از سولفونات نفت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی و مشخص سازی اجزای فعال از سولفونات نفت عنوان انگلیسی مقاله Recognition and characterization of active fractions from petroleum sulfonate انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره برداری از هیدرات گاز طبیعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره برداری از هیدرات گاز طبیعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسائل ژئومکانیکی در بهره برداری از هیدرات گاز طبیعی عنوان انگلیسی مقاله Geomechanical issues in the exploitation of natural gas hydrate انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار جریان نفت فومی از یک سیستم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار جریان نفت فومی از یک سیستم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی در مورد رفتار جریان نفت فومی از یک سیستم نفت سنگین و N2 تحت شرایط مخزن عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on foamy oil flow behavior of a heavy oil-N2 system under reservoir condition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ایجاد موجودی انتشار ترکیب ارگانیک فرار مبتنی بر فرایند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ایجاد موجودی انتشار ترکیب ارگانیک فرار مبتنی بر فرایند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش ایجاد موجودی انتشار ترکیب ارگانیک فرار مبتنی بر فرایند برای صنعت تصفیه نفت عنوان انگلیسی مقاله Process-based volatile organic compound emission inventory establishment method for the petroleum refining industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل کربن و گوگرد کک نفتی در فرآیند گازی‌سازی حلقه شیمیایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل کربن و گوگرد کک نفتی در فرآیند گازی‌سازی حلقه شیمیایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تبدیل کربن و گوگرد کک نفتی در فرآیند گازی‌سازی حلقه شیمیایی عنوان انگلیسی مقاله Carbon and sulfur conversion of petroleum coke in the chemical looping gasification process انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های انرژی تجدیدپذیر منابع نفت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های انرژی تجدیدپذیر منابع نفت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی های انرژی تجدیدپذیر منابع نفت – از نفت گرفته تا انرژی؟ عنوان انگلیسی مقاله The renewable energy strategies of oil majors – From oil to energy? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]