دانلود رایگان مقاله ISI آسیب شناسی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سرطان خون و RNA غیر رمزگذار طولانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط سرطان خون و RNA غیر رمزگذار طولانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط سرطان خون و RNA غیر رمزگذار طولانی: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Association of long non-coding RNA and leukemia: A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های دارورسانی هدفمند برای درمان سرطان مثانه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های دارورسانی هدفمند برای درمان سرطان مثانه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های دارورسانی هدفمند برای درمان سرطان مثانه عنوان انگلیسی مقاله Targeted drug delivery systems for bladder cancer therapy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان در دوران کودکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرطان در دوران کودکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرطان در دوران کودکی: تخمین میزان بروز منطقه ای و جهانی عنوان انگلیسی مقاله Childhood cancer: Estimating regional and global incidence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سکته مغزی نهان زاد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سکته مغزی نهان زاد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سکته مغزی نهان زاد: آناتومی بررسی پزشکی سکته مغزی عنوان انگلیسی مقاله Cryptogenic Stroke: Anatomy of the Stroke Work-Up انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب شناسی بافت سرطان روده بزرگ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب شناسی بافت سرطان روده بزرگ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آسیب شناسی بافت طیفی مجازی سرطان روده بزرگ – کاربردهای زیست پزشکی طیف سنجی و تصویربرداری رامان عنوان انگلیسی مقاله Virtual spectral histopathology of colon cancer – biomedical applications of Raman spectroscopy and imaging انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های داخل سلولی و تغییرات رفتاری در مدل mouse اختلال کم توجهی-بیش فعالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های داخل سلولی و تغییرات رفتاری در مدل mouse اختلال کم توجهی-بیش فعالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های داخل سلولی و تغییرات رفتاری در مدل mouse اختلال کم توجهی-بیش فعالی: اهمیت محاصره گیرنده NMDA ویژه سنی عنوان انگلیسی مقاله Intracellular mechanisms and behavioral changes in mouse model of attention deficit hyperactivity disorder: Importance of age-specific NMDA receptor blockade انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لوسمی حاد نامتمایز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لوسمی حاد نامتمایز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله لوسمی حاد نامتمایز: داده های مربوط به شیوع و نتایج حاصل از یک پایگاه داده مبتنی بر جمعیت بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Acute undifferentiated leukemia: data on incidence and outcomes from a large population-based database انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بارگیری و فواصل استراحت بین کار بر میکرو ترومای عضلات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر بارگیری و فواصل استراحت بین کار بر میکرو ترومای عضلات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر بارگیری و فواصل استراحت بین کار بر میکرو ترومای عضلات عنوان انگلیسی مقاله Impact of loading and work rest intervals on muscle micro-trauma انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکسنهای بیماریهای مسری در جمعیتهای ناهمگن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکسنهای بیماریهای مسری در جمعیتهای ناهمگن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله واکسنهای بیماریهای مسری در جمعیتهای ناهمگن: پیامدهایی برای طراحی واکسن عنوان انگلیسی مقاله Transmissible vaccines in heterogeneous populations: Implications for vaccine design انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مهار نیتریک اکسید سنتاز بر توقف تسریع متاستاز سرطان سینه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مهار نیتریک اکسید سنتاز بر توقف تسریع متاستاز سرطان سینه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تسریع متاستاز سرطان سینه با واسطه گری هورمون استرس با مهار نیتریک اکسید سنتاز متوقف می شود عنوان انگلیسی مقاله Stress hormone-mediated acceleration of breast cancer metastasis is halted by inhibition of nitric oxide synthase انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پذیری مداخله IT برای جلوگیری از زخم بستر در خانه های سالمندان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه پذیری مداخله IT برای جلوگیری از زخم بستر در خانه های سالمندان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه پذیری مداخله IT برای جلوگیری از زخم بستر در خانه های سالمندان عنوان انگلیسی مقاله Scalability of an IT Intervention to Prevent Pressure Ulcers in Nursing Homes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص آسیب های متعدد در محیط های پیچیده بالینی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص آسیب های متعدد در محیط های پیچیده بالینی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی طیفی برای تشخیص آسیب های متعدد در محیط های پیچیده بالینی: یک نمونه نورو انکولوژی عنوان انگلیسی مقاله Spectral classification for diagnosis involving numerous pathologies in a complex clinical setting: A neuro-oncology example انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از دست دادن شنوایی به عنوان خطر برای اختلال شناختی و از بین رفتن سیناپس ها در هیپوکامپ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از دست دادن شنوایی به عنوان خطر برای اختلال شناختی و از بین رفتن سیناپس ها در هیپوکامپ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از دست دادن شنوایی به عنوان یک عامل خطر برای اختلال شناختی و از بین رفتن سیناپس ها در هیپوکامپ عنوان انگلیسی مقاله Hearing loss as a risk factor for cognitive impairment and loss of synapses in the hippocampus انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه […]

دانلود رایگان مقاله ISI آسیب شناسی به زبان انگلیسی از نشریات معتبر خارجی
در این صفحه لیست جدیدترین مقالات انگلیسی رشته آسیب شناسی یا پاتولوژی (Pathology) را مشاهده مینمایید که میتوانید pdf مقالات را به صورت رایگان دانلود نموده و در صورت تمایل جهت ترجمه، سفارش دهید.
 
همچنین میتوانید از صفحات زیر نیز دیدن فرمایید:
جدیدترین مقالات ترجمه شده آسیب شناسی
جدیدترین مقالات انگلیسی پزشکی
جستجوی مقالات ترجمه شده رشته پزشکی
مقالات ترجمه شده رایگان پزشکی
درخواست مقاله انگلیسی جدید در تلگرام
 
لیست مقالات انگلیسی آسیب شناسی :