دانلود رایگان مقاله ISI دیالیز یا تراکافت به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی اسید لاکتیک از آبکشی تخمیر اتانول مواد زائد خوراکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی اسید لاکتیک از آبکشی تخمیر اتانول مواد زائد خوراکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازیابی اسید لاکتیک و سایر اسید های ارگانیک از آبکشی تخمیر اتانول مواد زائد خوراکی پروتئین : امکان سنجی و اثرات بستر عنوان انگلیسی مقاله Recovery of lactic acid and other organic acids from food waste ethanol fermentation stillage: Feasibility and effects of substrates انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

دانلود رایگان مقاله ISI دیالیز یا تراکافت (Dialysis) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف دیالیز: دیالیز یا تراکافت فرایندی است که در آن ترکیب مواد حل شونده در یک محلول با در معرض قرار گرفتن با محلول دیگر که از طریق غشای نیمه تراوا از هم جدا شده اند، تغییر می کند. مولکول های آب و مواد با وزن مولکولی کم می توانند از منافذ غشا عبور کرده ولی مواد با وزن مولکولی زیاد مانند پروتئین ها نمی توانند عبور کنند. دیالیز در تصفیه خون بیماران دچار نارسایی کلیه استفاده می شود.
رشته های مرتبط: پزشکی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات دیالیز یا تراکافت در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.