دانلود رایگان مقاله ISI مغز و اعصاب به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 14 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیدروسفالی فشار عادی ایدیوپاتیک با لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیدروسفالی فشار عادی ایدیوپاتیک با لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هیدروسفالی فشار عادی ایدیوپاتیک با لکنت زبان: گزارش دو مورد و مروری بر ادبیات عنوان انگلیسی مقاله Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus With Stuttering: Report of Two Cases and Review of the Literature انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سکته مغزی نهان زاد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سکته مغزی نهان زاد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سکته مغزی نهان زاد: آناتومی بررسی پزشکی سکته مغزی عنوان انگلیسی مقاله Cryptogenic Stroke: Anatomy of the Stroke Work-Up انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور هیدروسفالی انسدادی در نتیجه ناهنجاری وریدی رشدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظهور هیدروسفالی انسدادی در نتیجه ناهنجاری وریدی رشدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هیدروسفالی انسدادی در نتیجه ناهنجاری وریدی رشدی ظهور پیدار میکند عنوان انگلیسی مقاله Developmental venous anomaly presenting as obstructive hydrocephalus انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله گزارش موردی (Case Reports) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بزرگ شدن آمیگدال در صرع لوب موقت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بزرگ شدن آمیگدال در صرع لوب موقت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ضایعه طولانی مدت بزرگ شدن آمیگدال در صرع لوب موقت عنوان انگلیسی مقاله Long term sequelae of amygdala enlargement in temporal lobe epilepsy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تشنج صرعی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص تشنج صرعی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر استخراج ویژگی و ارزیابی عملکرد در تشخیص تشنج صرعی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (EEG) عنوان انگلیسی مقاله A review of feature extraction and performance evaluation in epileptic seizure detection using EEG انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش علائم صرع در بزرگسالان با عبارت جدید کره ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش علائم صرع در بزرگسالان با عبارت جدید کره ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا عبارت کره ای جدید برای صرع علائم بیماری را در بزرگسالان کره ای مبتلا به صرع کاهش می دهد؟ عنوان انگلیسی مقاله Does the new Korean term for epilepsy reduce the stigma for Korean adults with epilepsy? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب: تجزیه و تحلیل زیر گروه های ژنتیکی توسط یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله Autosomal Dominantly Inherited Alzheimer Disease: Analysis of genetic subgroups by Machine Learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه پارامترهای ریخت سنجی در پیش بینی هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه پارامترهای ریخت سنجی در پیش بینی هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۰

مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه پارامترهای ریخت سنجی در پیش بینی هیدروسفالی با استفاده از جنگلهای تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Comparison of morphometric parameters in prediction of hydrocephalus using random forests انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی خوابی در زنان باردار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بی خوابی در زنان باردار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع و عوامل خطر مربوط به بی خوابی در زنان باردار در چین عنوان انگلیسی مقاله Prevalence and associated risk factors of insomnia among pregnant women in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی توانبخشی سکته مغزی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی توانبخشی سکته مغزی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی توانبخشی سکته مغزی در مقایسه با پروتکل توانبخشی شدید و غیر شدید: یک مطالعه چند محوری عنوان انگلیسی مقاله Effectiveness of Stroke Rehabilitation Compared between Intensive and Nonintensive Rehabilitation Protocol: A Multicenter Study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی نتایج سکته مغزی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی نتایج سکته مغزی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی روشهای یادگیری ماشین برای پیش بینی نتایج سکته مغزی با استفاده از ثبت بیماریهای کشوری عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of Machine Learning Methods to Stroke Outcome Prediction Using a Nationwide Disease Registry انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ابتلا به دمانس عروقی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ابتلا به دمانس عروقی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درمان بلوک‌کننده بتا و خطر ابتلا به دمانس عروقی: یک مطالعه آینده نگرانه مبتنی بر جمعیت عنوان انگلیسی مقاله Beta-Blocker Therapy and Risk of Vascular Dementia: a Population-Based Prospective Study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کدگذاری عصبی با الکتروانسفالوگرافی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کدگذاری عصبی با الکتروانسفالوگرافی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کدگذاری عصبی با الکتروانسفالوگرافی (EEG) عنوان انگلیسی مقاله Neural coding by electroencephalography (EEG) انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مغز و اعصاب به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر