دانلود رایگان مقاله ISI مغز و اعصاب به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 13 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کدگذاری عصبی با الکتروانسفالوگرافی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کدگذاری عصبی با الکتروانسفالوگرافی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کدگذاری عصبی با الکتروانسفالوگرافی (EEG) عنوان انگلیسی مقاله Neural coding by electroencephalography (EEG) انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگیهای ذهنی و عینی اختلالات خواب در بیماران مبتلا به سکته مغزی هموراژیک یا ایسکمیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگیهای ذهنی و عینی اختلالات خواب در بیماران مبتلا به سکته مغزی هموراژیک یا ایسکمیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگیهای ذهنی و عینی اختلالات خواب در بیماران مبتلا به سکته مغزی هموراژیک یا ایسکمیک حاد: این تنها آپنه خواب نیست که از اهمیت بالایی برخوردار است. عنوان انگلیسی مقاله Subjective and objective features of sleep disorders in patients with acute ischemic or haemorrhagic stroke: It is not only […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویربرداری عصبی برای MRI بالینی مغز و اعصاب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویربرداری عصبی برای MRI بالینی مغز و اعصاب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصویربرداری عصبی برای MRI (تصویربرداری رزونانس مغناطیسی) بالینی مغز و اعصاب و روندهای آینده عنوان انگلیسی مقاله Neuroimaging for the Neurologist Clinical MRI and Future Trends انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یوتیوب به عنوان منبع اطلاعات بیمار برای هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یوتیوب به عنوان منبع اطلاعات بیمار برای هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یوتیوب به عنوان منبع اطلاعات بیمار برای هیدروسفالی: تجزیه و تحلیل کیفیت-محتوا و بهینه سازی عنوان انگلیسی مقاله YouTube as a Source of Patient Information for Hydrocephalus: A Content-Quality and Optimization Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ظرفیت بیمارستان و میزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد: تأثیر سازگاری برای شدت سکته مغزی عنوان انگلیسی مقاله Hospital Volume and Mortality in Acute Ischemic Stroke Patients: Effect of Adjustment for Stroke Severity انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سکته مغزی حاد در دوران بارداری و دوره پس از زايمان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سکته مغزی حاد در دوران بارداری و دوره پس از زايمان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سکته مغزی حاد در دوران بارداری و دوره پس از زايمان عنوان انگلیسی مقاله Acute Stroke During Pregnancy and Puerperium انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان غیر جراحی هیدروسفالی انسدادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان غیر جراحی هیدروسفالی انسدادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درمان غیر جراحی هیدروسفالی انسدادی توسط تثبیت موقعیت روی شکم: گزارش چهار مورد عنوان انگلیسی مقاله Nonsurgical treatment of obstructive hydrocephalus by face-down positioning: Report of four cases انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک بهتر از روند آشکارسازی حوادث در بین افراد با لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک بهتر از روند آشکارسازی حوادث در بین افراد با لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به سمت یک درک بهتر از روند آشکارسازی حوادث در بین افرادی که لکنت دارند عنوان انگلیسی مقاله Toward a better understanding of the process of disclosure events among people who stutter انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی پروتکل سکته مغزی حاد امراض کودکان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی پروتکل سکته مغزی حاد امراض کودکان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی و استفاده از پروتکل سکته مغزی حاد مربوط به امراض کودکان در طی ۷ سال عنوان انگلیسی مقاله Pediatric Acute Stroke Protocol Implementation and Utilization Over 7 Years انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم تقارن عملکردی و ساختاری در قشر حرکتی اولیه در سندرم آسپرگر – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم تقارن عملکردی و ساختاری در قشر حرکتی اولیه در سندرم آسپرگر – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدم تقارن عملکردی و ساختاری در قشر حرکتی اولیه در سندرم آسپرگر: یک navigated TMS و مطالعه تصویربرداری عنوان انگلیسی مقاله Functional and structural asymmetry in primary motor cortex in Asperger syndrome: a navigated TMS and imaging study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانگرهای زیستی بزاقی برای بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانگرهای زیستی بزاقی برای بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نشانگرهای زیستی بزاقی برای بیماری آلزایمر عنوان انگلیسی مقاله Salivary biological biomarkers for Alzheimer’s disease انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از دست دادن شنوایی به عنوان خطر برای اختلال شناختی و از بین رفتن سیناپس ها در هیپوکامپ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از دست دادن شنوایی به عنوان خطر برای اختلال شناختی و از بین رفتن سیناپس ها در هیپوکامپ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از دست دادن شنوایی به عنوان یک عامل خطر برای اختلال شناختی و از بین رفتن سیناپس ها در هیپوکامپ عنوان انگلیسی مقاله Hearing loss as a risk factor for cognitive impairment and loss of synapses in the hippocampus انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد GEEKS، ژن ها و تکامل سندرم آسپرگر – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد GEEKS، ژن ها و تکامل سندرم آسپرگر – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله GEEKS، ژن ها و تکامل سندرم آسپرگر عنوان انگلیسی مقاله GEEKS, GENES, AND THE EVOLUTION OF ASPERGER SYNDROME انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index)  Master Journal List – […]