دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم بهینه سازی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی کامپیوتری برای بهینه سازی تنظیمات صفحه غلتکی در طبقه بندی گلوله های سبز – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی کامپیوتری برای بهینه سازی تنظیمات صفحه غلتکی در طبقه بندی گلوله های سبز – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی کامپیوتری برای بهینه سازی تنظیمات صفحه غلتکی که کارایی بالاتری در طبقه بندی گلوله های سبز ارائه می دهد عنوان انگلیسی مقاله Computer simulation to optimize roller screen settings providing higher efficiency in green pellets classification نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه بهبود یافته برای مسئله مسیریابی دوره ای وسیله نقلیه با پنجره زمانی و انتخاب خدمات عنوان انگلیسی مقاله An Improved Ant Colony Optimization algorithm to the Periodic Vehicle Routing Problem with Time Window and Service Choice انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مسئله فروشنده سیار با استفاده از الگوریتم ژنتیک – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مسئله فروشنده سیار با استفاده از الگوریتم ژنتیک – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مسئله فروشنده سیار با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله Travelling Salesman Problem Optimization Using Genetic Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم بهینه سازی نهنگ بهبود یافته برای مشکلات بهینه سازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم بهینه سازی نهنگ بهبود یافته برای مشکلات بهینه سازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله IOWA: یک الگوریتم بهینه سازی نهنگ بهبود یافته برای مشکلات بهینه سازی عنوان انگلیسی مقاله IWOA: An improved whale optimization algorithm for optimization problems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه بهبود یافته مبتنی بر استراتژی های ترکیبی برای زمانبندی مسئله – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه بهبود یافته مبتنی بر استراتژی های ترکیبی برای زمانبندی مسئله – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه بهبود یافته مبتنی بر استراتژی های ترکیبی برای زمانبندی مسئله عنوان انگلیسی مقاله An Improved Ant Colony Optimization Algorithm Based on Hybrid Strategies for Scheduling Problem انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی ازدحام معلق ها – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی ازدحام معلق ها – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم بهینه سازی ازدحام معلق های برنامه ریزی مسیر جدید برای برنامه ریزی مسیر بازوهای مکانیکی روبات عنوان انگلیسی مقاله A New Trajectory-Planning Beetle Swarm Optimization Algorithm for Trajectory Planning of Robot Manipulators انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مرکز – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مرکز – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مرکز عنوان انگلیسی مقاله Center Particle Swarm Optimization Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF مدل مفهومی ندارد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش اندازه دسته در بهینه سازی زمان بندی سیستم تولید انعطاف پذیر – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش اندازه دسته در بهینه سازی زمان بندی سیستم تولید انعطاف پذیر – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش اندازه دسته در بهینه سازی زمان بندی سیستم تولید انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ژنتیکی عنوان انگلیسی مقاله Role of batch size in scheduling optimization of flexible manufacturing system using genetic algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم های بهینه سازی و اجرا در ترسیم گراف – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم های بهینه سازی و اجرا در ترسیم گراف – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه الگوریتم های بهینه سازی و اجرا در ترسیم گراف بر اساس سند زبان نشانه گذاری توسعه پذیر (XML) عنوان انگلیسی مقاله Optimization Algorithms Study and Implementation on Graph Drawing Based on XML Document انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم های بهینه سازی برای ارتباطات سبز در اینترنت اشیا – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم های بهینه سازی برای ارتباطات سبز در اینترنت اشیا – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم های بهینه سازی برای ارتباطات سبز چند منظوره در اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Optimization Algorithms for Multiaccess Green Communications in Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی تکرار در مسأله مکان یابی آمبولانس – اسپرینگر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم بهینه سازی تکرار در مسأله مکان یابی آمبولانس – اسپرینگر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم بهینه سازی تکرار با تخمین معیار در مسأله مکان یابی آمبولانس عنوان انگلیسی مقاله Iterative optimization algorithm with parameter estimation for the ambulance location problem انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی حرارتی دستگاه الکترونیکی با الگوریتم کلونی مورچه – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی حرارتی دستگاه الکترونیکی با الگوریتم کلونی مورچه – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Thermal optimization of electronic devices on PCB based on the ant colony algorithm ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی حرارتی دستگاه های الکترونیکی بر روی PCB بر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مسیر بازیابی محصولات با الگوریتم کلونی مورچه – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مسیر بازیابی محصولات با الگوریتم کلونی مورچه – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimization of Dangerous Goods Recovery Path Base on Improved Ant Colony Algorithm ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مسیر بازیابی محصولات خطرناک بر اساس الگوریتم کلونی مورچه […]

دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم بهینه سازی (Optimization Algorithm) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف الگوریتم بهینه سازی: روش‌ها و الگوریتم های بهینه سازی به دو دسته الگوریتمهای دقیق (exact) و الگوریتم های تقریبی (approximate algorithms) تقسیم‌بندی می‌شوند. الگوریتم های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند اما در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی کافی ندارند و زمان اجرای آن‌ها متناسب با ابعاد مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. الگوریتم های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برای مسائل بهینه‌سازی سخت هستند. الگوریتم‌های تقریبی نیز به سه دسته الگوریتم‌های ابتکاری (heuristic) و فراابتکاری (meta-heuristic) و فوق ابتکاری (hyper heuristic) بخش‌بندی می‌شوند.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات الگوریتم بهینه سازی در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.