دانلود رایگان مقاله ISI الگوریتم و محاسبات به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 38 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل عملکرد الگوریتم رمزگشایی مبتنی بر قابلیت اطمینان – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل عملکرد الگوریتم رمزگشایی مبتنی بر قابلیت اطمینان – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل عملکرد الگوریتم رمزگشایی مبتنی بر قابلیت اطمینان برای کدهای توربو با طول بلوک کوتاه عنوان انگلیسی مقاله Performance Analysis of Reliability-Based Decoding Algorithm for Short Block Length Turbo Codes نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه  دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی بهبود یافته برای مسئله مکان یابی سبز  – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی بهبود یافته برای مسئله مکان یابی سبز – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی بهبود یافته برای مسئله مکان یابی سبز دوباره دوچرخه با دوچرخه های شکسته عنوان انگلیسی مقاله An enhanced artificial bee colony algorithm for the green bike repositioning problem with broken bikes انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک پروتکل مسیریابی چند مسیره مش بی سیم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک پروتکل مسیریابی چند مسیره مش بی سیم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک پروتکل مسیریابی چند مسیره مش بی سیم مبنی بر مرتب سازی الگوریتم کلونی مورچه عنوان انگلیسی مقاله A Wireless Mesh Multipath Routing Protocol Based on Sorting Ant Colony Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توصیه API برای توسعه ویژگی های برنامه اندروید – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توصیه API برای توسعه ویژگی های برنامه اندروید – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توصیه API برای توسعه ویژگی های برنامه اندروید براساس دانش استخراج شده از فروشگاه های برنامه عنوان انگلیسی مقاله API recommendation for the development of Android App features based on the knowledge mined from App stores انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمی سازی شباهت سیستم های گذار دارای برچسب غیر بی شباهت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمی سازی شباهت سیستم های گذار دارای برچسب غیر بی شباهت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کمی سازی شباهت سیستم های گذار دارای برچسب غیر بی شباهت عنوان انگلیسی مقاله Quantifying the similarity of non-bisimilar labelled transition systems انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان نمیباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختارهای داده ای I/O کارآمد برای نمایه سازی غیر همپوشانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختارهای داده ای I/O کارآمد برای نمایه سازی غیر همپوشانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساختارهای داده ای I/O کارآمد برای نمایه سازی غیر همپوشانی عنوان انگلیسی مقاله I/O-efficient data structures for non-overlapping indexing انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین: برنامه ها ، فرصت ها و چالش ها عنوان انگلیسی مقاله Survey on blockchain based smart contracts: Applications, opportunities and challenges انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک منطق پویا مبتنی بر ساعت برای تجزیه و تحلیل زمانبندی مشخصات CCSL – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک منطق پویا مبتنی بر ساعت برای تجزیه و تحلیل زمانبندی مشخصات CCSL – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک منطق پویا مبتنی بر ساعت برای تجزیه و تحلیل زمانبندی مشخصات CCSL عنوان انگلیسی مقاله A clock-based dynamic logic for schedulability analysis of CCSL specifications انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمایش اسپارس تحت نظارت قوی برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمایش اسپارس تحت نظارت قوی برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نمایش اسپارس تحت نظارت قوی برای تشخیص چهره عنوان انگلیسی مقاله Robust supervised sparse representation for face recognition انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فریم ورک جاوا برای الگوریتم های کلونی مورچگان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فریم ورک جاوا برای الگوریتم های کلونی مورچگان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Isula: فریم ورک جاوا برای الگوریتم های کلونی مورچگان عنوان انگلیسی مقاله Isula: A java framework for ant colony algorithms انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Original software publication مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رمزنگاری و استگانوگرافی شبح نوری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رمزنگاری و استگانوگرافی شبح نوری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رمزنگاری و استگانوگرافی شبح نوری عنوان انگلیسی مقاله Optical ghost cryptography and steganography انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه چهره با قابلیت تغییر شکل برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه چهره با قابلیت تغییر شکل برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه چهره با قابلیت تغییر شکل برای تشخیص چهره با ژست ثابت عنوان انگلیسی مقاله Deformable face net for pose invariant face recognition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم رمزنگاری برای برنامه های کاربردی داده ها، در زمینه اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم رمزنگاری برای برنامه های کاربردی داده ها، در زمینه اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم رمزنگاری برای برنامه های کاربردی داده ها، در زمینه اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Cryptographic system for data applications, in the context of internet of things انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته الگوریتم و محاسبات به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر