دانلود رایگان مقالات بیس کامپیوتر - صفحه 20 از 22 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی معماری یادگیری عمیق برای تشخیص گفتار احساسی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی معماری یادگیری عمیق برای تشخیص گفتار احساسی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی معماری یادگیری عمیق برای تشخیص گفتار احساسی عنوان انگلیسی مقاله Evaluating deep learning architectures for Speech Emotion Recognition انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر همبستگی داده های چندمودی – ۲۰۱۷ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر همبستگی داده های چندمودی – ۲۰۱۷ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر همبستگی داده های چندمودی در اینترنت اشیا شناختی عنوان انگلیسی مقاله Device Clustering Algorithm Based on Multimodal Data Correlation in Cognitive Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم زمانبندی انتقال مبتنی بر یادگیری عمیق Q برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۷ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم زمانبندی انتقال مبتنی بر یادگیری عمیق Q برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۷ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم زمانبندی انتقال برای مبتنی بر یادگیری عمیق Q برای اینترنت اشیا شناختی عنوان انگلیسی مقاله A New Deep-Q-Learning-Based Transmission Scheduling Mechanism for the Cognitive Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مانیتورینگ بیمار با شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مانیتورینگ بیمار با شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم مانیتورینگ بیمار قوی و ناشناس با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم پزشکی عنوان انگلیسی مقاله A robust and anonymous patient monitoring system using wireless medical sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ریسک مبتنی بر شبکه بیزی بهبود یافته – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ریسک مبتنی بر شبکه بیزی بهبود یافته – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل ریسک مبتنی بر شبکه بیزی بهبود یافته و کاربرد آن در ارزیابی ریسک سانحه عنوان انگلیسی مقاله Improved Bayesian Network-Based Risk Model and Its Application in Disaster Risk Assessment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل علت حادثه انفجار گاز معدن زغال سنگ – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل علت حادثه انفجار گاز معدن زغال سنگ – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل زنجیره علت از حادثه انفجار گاز معدن زغال سنگ بر اساس مدل شبکه بیزی عنوان انگلیسی مقاله Cause-chain analysis of coal-mine gas explosion accident based on Bayesian network model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پیچیدگی شبکه های بیزی توسط زبان ارتباطی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پیچیدگی شبکه های بیزی توسط زبان ارتباطی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص پیچیدگی شبکه های بیزی توسط زبان های گزاره ای و ارتباطی عنوان انگلیسی مقاله The complexity of Bayesian networks specified by propositional and relational languages انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم کلونی مورچه برای برنامه ریزی منابع کنترل ماهواره ای – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم کلونی مورچه برای برنامه ریزی منابع کنترل ماهواره ای – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ant colony algorithm for satellite control resource scheduling problem ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم کلونی مورچه هیبریدی جدید – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم کلونی مورچه هیبریدی جدید – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new hybrid ant colony algorithm for scheduling of no-wait flowshop ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی شبکه حسگر بی سیم با الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی شبکه حسگر بی سیم با الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Wireless sensor network routing method based on improved ant colony algorithm ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حالت توزیع ترمینال لجستیک بر اساس الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حالت توزیع ترمینال لجستیک بر اساس الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Logistics Terminal Distribution Mode and Path Optimization Based on Ant Colony Algorithm […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی شاخص گذاری منابع خوشه ای اینترنت اشیا – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی شاخص گذاری منابع خوشه ای اینترنت اشیا – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimization of cluster resource indexing of Internet of Things based on improved […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک اعمال شده بر پروژه های مهندسی سیستم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک اعمال شده بر پروژه های مهندسی سیستم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A risk-based approach applied to system engineering projects: A new learning based multi-criteria […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس کامپیوتر به زبان انگلیسی از مجلات ISI