دانلود رایگان مقالات بیس کامپیوتر - صفحه 23 از 23 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نفوذ پهنای باند پلتفرم

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نفوذ پهنای باند پلتفرم

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of intra-platform competition on broadband penetration ترجمه عنوان مقاله  تاثیر رقابت داخل پلتفرم در نفوذ پهنای باند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم یادگیری الکترونیکی تعهد کارکنان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم یادگیری الکترونیکی تعهد کارکنان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effect of electronic learning systems on the employee’s commitment ترجمه عنوان مقاله  تاثیر سیستم های یادگیری الکترونیکی بر تعهد کارکنان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل DEA شبکه مدل تولید با کیفیت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل DEA شبکه مدل تولید با کیفیت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A network DEA quantity and quality-orientated production model: An application to Australian university  research services ترجمه عنوان مقاله  مدل DEA شبکه و مدل تولید با کیفیت: یک برنامه کاربردی برای خدمات تحقیقاتی دانشگاه استرالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاهل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرخ تبدیل بازرسی طراحی وب سایت خرده فروشی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرخ تبدیل بازرسی طراحی وب سایت خرده فروشی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An examination of retail website design and conversion rate ترجمه عنوان مقاله  بازرسی طراحی وب سایت خرده فروشی و نرخ تبدیل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس کامپیوتر به زبان انگلیسی از مجلات ISI