دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های حسگر بی سیم WSN به زبان انگلیسی - صفحه 5 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم تشخیص نفوذ جدید مبتنی بر IABRBFSVM – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم تشخیص نفوذ جدید مبتنی بر IABRBFSVM – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم تشخیص نفوذ جدید مبتنی بر IABRBFSVM برای شبکه های سنسور بی سیم عنوان انگلیسی مقاله A Novel Intrusion Detection System based on IABRBFSVM for Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های کلان داده ها و استراتژی های ادغام اطلاعات –  ۲۰۱۸ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های کلان داده ها و استراتژی های ادغام اطلاعات – ۲۰۱۸ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های کلان داده ها و استراتژی های ادغام اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Big Data Challenges and Data Aggregation Strategies in Wireless Sensor Networks انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام اطلاعات انرژی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام اطلاعات انرژی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادغام اطلاعات انرژی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Energy Efficient Data Aggregation In Wireless Sensor Networks انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی فرا ابتکار ترکیبی مبتنی بر انرژی کارامد برای شبکه های حسگر بی سیم (WSN) – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی فرا ابتکار ترکیبی مبتنی بر انرژی کارامد برای شبکه های حسگر بی سیم (WSN) – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی فرا ابتکار ترکیبی مبتنی بر پروتکل انرژی کارامد برای شبکه های حسگر بی سیم (WSN) عنوان انگلیسی مقاله Hybrid meta-heuristic optimization based energy efficient protocol for wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل روش های ادغام اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل روش های ادغام اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه و تحلیل روش های ادغام اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Comparison and Analysis on Artificial Intelligence Based Data Aggregation Techniques in Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ادغام کننده های اطلاعات در شبکه حسگر بی سیم – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ادغام کننده های اطلاعات در شبکه حسگر بی سیم – IEEE 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی ادغام کننده های اطلاعات در شبکه حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Identification of Data Aggregators in Wireless Sensor Network انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های سنسور بی سیم و سیستم های Multi-UAV – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های سنسور بی سیم و سیستم های Multi-UAV – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه های سنسور بی سیم و سیستم های Multi-UAV برای مدیریت بلایای طبیعی عنوان انگلیسی مقاله Wireless Sensor Networks and Multi-UAV systems for natural disaster management انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حملات و آسیب پذیری های امنیتی در لایه انتقال شبکه های حسگر بی سیم – ijcaonline 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حملات و آسیب پذیری های امنیتی در لایه انتقال شبکه های حسگر بی سیم – ijcaonline 2016

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل الزامات, حملات و آسیب پذیری های امنیتی در لایه انتقال شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Analysis of Security Requirements, Attacks and Vulnerabilities at Transport Layer in Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک طیف مشترک بین شبکه های سلولی و ادهاک – IEEE 2014

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اشتراک طیف مشترک بین شبکه های سلولی و ادهاک – IEEE 2014

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اشتراک طیف مشترک بین شبکه های سلولی و ادهاک عنوان انگلیسی مقاله Cooperative Spectrum Sharing Between Cellular and Ad-Hoc Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیلتر توزیع شده کالمن با فیلترهای consensus تعبیه شده – IEEE 2005

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیلتر توزیع شده کالمن با فیلترهای consensus تعبیه شده – IEEE 2005

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فیلتر توزیع شده کالمن (Kalman) با فیلترهای consensus تعبیه شده عنوان انگلیسی مقاله Distributed Kalman Filter with Embedded Consensus Filters انتشار مقاله سال ۲۰۰۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مانیتورینگ بیمار با شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مانیتورینگ بیمار با شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم مانیتورینگ بیمار قوی و ناشناس با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم پزشکی عنوان انگلیسی مقاله A robust and anonymous patient monitoring system using wireless medical sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی شبکه حسگر بی سیم با الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی شبکه حسگر بی سیم با الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Wireless sensor network routing method based on improved ant colony algorithm ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری تابش انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری تابش انرژی خورشیدی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Solar energy radiation measurement with a low–power solar energy harvester ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری تابش انرژی خورشیدی با یک انرژی کم مصرف انرژی خورشیدی فرمت […]

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه حسگر بی سیم (Wireless Sensor Network) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

شبکه های حسگر بیسیم WSN (شبکه سنسور بیسیم): به یک شبکه بی سیم از حسگرهای خودراهبر گفته می‌شود که با فاصله پخش شده‌اند و برای اندازه‌گیری گروهی برخی از کمیت‌های فیزیکی یا شرایط محیطی مانند دما، صدا، لرزش، فشار، حرکت یا آلاینده‌ها، در مکانهای مختلف یک محدوده کاربرد دارد. شبکه‌های حسگر با انگیزه استفاده در کاربردهای نظامی مانند نظارت بر میدان جنگ، توسعه پیدا کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شبکه های حسگر بی سیم اینجا کلیک نمایید.