دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های حسگر بی سیم WSN به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش طول عمر شبکه در شبکه های حسگر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش طول عمر شبکه در شبکه های حسگر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی درختان جمع آوری داده با استفاده از اکتشاف محلی برای افزایش طول عمر شبکه در شبکه های حسگر عنوان انگلیسی مقاله Scheduling of data aggregation trees using Local Heuristics to enhance network lifetime in sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی خطوط پایدار در WSN برای برنامه های IoT – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی خطوط پایدار در WSN برای برنامه های IoT – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسیریابی خطوط پایدار در WSN برای برنامه های IoT عنوان انگلیسی مقاله Survivable Path Routing in WSN for IoT applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام امن اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام امن اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR ایمپکت فاکتور(IF) ۱٫۲۷۰ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۲۹ در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل مسیریابی TEEN در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل مسیریابی TEEN در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR – DOAJ نوع مقاله ISI ایمپکت فاکتور(IF) ۱٫۷۵۰ در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دسترسی به طیف دینامیک مبتنی بر یادگیری-Q در اینترنت اشیا صنعتی شناختی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دسترسی به طیف دینامیک مبتنی بر یادگیری-Q در اینترنت اشیا صنعتی شناختی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دسترسی به طیف دینامیک مبتنی بر یادگیری-Q در اینترنت اشیا صنعتی شناختی عنوان انگلیسی مقاله Q-Learning-Based Dynamic Spectrum Access in Cognitive Industrial Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل بهره وری از انرژی هیبریدی در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل بهره وری از انرژی هیبریدی در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پروتکل بهره وری از انرژی هیبریدی (APTEEN) مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچه در شبکه حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Hybrid energy-efficient APTEEN protocol based on ant colony algorithm in wireless sensor network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل های مبتنی بر پوشش برای شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل های مبتنی بر پوشش برای شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اتصالات و پروتکل های مبتنی بر پوشش برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Connectivity and coverage based protocols for wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Mini review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل کلان داده بر روی یک پایگاه داده گراف برای نظارت در شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل کلان داده بر روی یک پایگاه داده گراف برای نظارت در شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی مدل کلان داده بر روی یک پایگاه داده گراف برای نظارت در شبکه های حسگر چندرسانه ای بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Big Data Model Simulation on a Graph Database for Surveillance in Wireless Multimedia Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل مسیریابی منفعل مسیر چندگانه برای شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل مسیریابی منفعل مسیر چندگانه برای شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پروتکل مسیریابی منفعل مسیر چندگانه برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله CAMP: cluster aided multi-path routing protocol for wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه سازی برای اینترنت اشیا و برنامه های کاربردی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات موجود – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه سازی برای اینترنت اشیا و برنامه های کاربردی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات موجود – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه سازی برای اینترنت اشیا و برنامه های کاربردی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات موجود عنوان انگلیسی مقاله Networking for IoT and applications using existing communication technology انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری شکاف در شبکه سنسور بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری شکاف در شبکه سنسور بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص و اندازه گیری شکاف در شبکه سنسور بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Detecting and measuring holes in Wireless Sensor Network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل حسگر بی سیم مبتنی بر شبکه برای آبزی پروری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل حسگر بی سیم مبتنی بر شبکه برای آبزی پروری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم کنترل حسگر بی سیم مبتنی بر شبکه برای آبزی پروری ماهی آب شیرین عنوان انگلیسی مقاله A wireless sensor network-based monitoring system for freshwater fishpond aquaculture انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر بی سیم تعریف شده توسط نرم افزار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر بی سیم تعریف شده توسط نرم افزار – الزویر ۲۰۱۸

    مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه های حسگر بی سیم تعریف شده توسط نرم افزار: یک نظرسنجی عنوان انگلیسی مقاله Software-defined wireless sensor networks: A survey انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه حسگر بی سیم (Wireless Sensor Network) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

شبکه های حسگر بیسیم WSN (شبکه سنسور بیسیم): به یک شبکه بی سیم از حسگرهای خودراهبر گفته می‌شود که با فاصله پخش شده‌اند و برای اندازه‌گیری گروهی برخی از کمیت‌های فیزیکی یا شرایط محیطی مانند دما، صدا، لرزش، فشار، حرکت یا آلاینده‌ها، در مکانهای مختلف یک محدوده کاربرد دارد. شبکه‌های حسگر با انگیزه استفاده در کاربردهای نظامی مانند نظارت بر میدان جنگ، توسعه پیدا کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شبکه های حسگر بی سیم اینجا کلیک نمایید.