دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های حسگر بی سیم WSN به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل بهره وری از انرژی هیبریدی در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل بهره وری از انرژی هیبریدی در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پروتکل بهره وری از انرژی هیبریدی (APTEEN) مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچه در شبکه حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Hybrid energy-efficient APTEEN protocol based on ant colony algorithm in wireless sensor network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل های مبتنی بر پوشش برای شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل های مبتنی بر پوشش برای شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اتصالات و پروتکل های مبتنی بر پوشش برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Connectivity and coverage based protocols for wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Mini review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل کلان داده بر روی یک پایگاه داده گراف برای نظارت در شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل کلان داده بر روی یک پایگاه داده گراف برای نظارت در شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی مدل کلان داده بر روی یک پایگاه داده گراف برای نظارت در شبکه های حسگر چندرسانه ای بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Big Data Model Simulation on a Graph Database for Surveillance in Wireless Multimedia Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل مسیریابی منفعل مسیر چندگانه برای شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل مسیریابی منفعل مسیر چندگانه برای شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پروتکل مسیریابی منفعل مسیر چندگانه برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله CAMP: cluster aided multi-path routing protocol for wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه سازی برای اینترنت اشیا و برنامه های کاربردی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات موجود – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه سازی برای اینترنت اشیا و برنامه های کاربردی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات موجود – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه سازی برای اینترنت اشیا و برنامه های کاربردی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات موجود عنوان انگلیسی مقاله Networking for IoT and applications using existing communication technology انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری شکاف در شبکه سنسور بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری شکاف در شبکه سنسور بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص و اندازه گیری شکاف در شبکه سنسور بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Detecting and measuring holes in Wireless Sensor Network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل حسگر بی سیم مبتنی بر شبکه برای آبزی پروری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل حسگر بی سیم مبتنی بر شبکه برای آبزی پروری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم کنترل حسگر بی سیم مبتنی بر شبکه برای آبزی پروری ماهی آب شیرین عنوان انگلیسی مقاله A wireless sensor network-based monitoring system for freshwater fishpond aquaculture انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر بی سیم تعریف شده توسط نرم افزار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر بی سیم تعریف شده توسط نرم افزار – الزویر ۲۰۱۸

    مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه های حسگر بی سیم تعریف شده توسط نرم افزار: یک نظرسنجی عنوان انگلیسی مقاله Software-defined wireless sensor networks: A survey انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم تشخیص نفوذ جدید مبتنی بر IABRBFSVM – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم تشخیص نفوذ جدید مبتنی بر IABRBFSVM – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم تشخیص نفوذ جدید مبتنی بر IABRBFSVM برای شبکه های سنسور بی سیم عنوان انگلیسی مقاله A Novel Intrusion Detection System based on IABRBFSVM for Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های کلان داده ها و استراتژی های ادغام اطلاعات –  ۲۰۱۸ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های کلان داده ها و استراتژی های ادغام اطلاعات – ۲۰۱۸ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های کلان داده ها و استراتژی های ادغام اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Big Data Challenges and Data Aggregation Strategies in Wireless Sensor Networks انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام اطلاعات انرژی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام اطلاعات انرژی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادغام اطلاعات انرژی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Energy Efficient Data Aggregation In Wireless Sensor Networks انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی فرا ابتکار ترکیبی مبتنی بر انرژی کارامد برای شبکه های حسگر بی سیم (WSN) – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی فرا ابتکار ترکیبی مبتنی بر انرژی کارامد برای شبکه های حسگر بی سیم (WSN) – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی فرا ابتکار ترکیبی مبتنی بر پروتکل انرژی کارامد برای شبکه های حسگر بی سیم (WSN) عنوان انگلیسی مقاله Hybrid meta-heuristic optimization based energy efficient protocol for wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل روش های ادغام اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل روش های ادغام اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه و تحلیل روش های ادغام اطلاعات مبتنی بر هوش مصنوعی در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Comparison and Analysis on Artificial Intelligence Based Data Aggregation Techniques in Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه حسگر بی سیم (Wireless Sensor Network) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

شبکه های حسگر بیسیم WSN (شبکه سنسور بیسیم): به یک شبکه بی سیم از حسگرهای خودراهبر گفته می‌شود که با فاصله پخش شده‌اند و برای اندازه‌گیری گروهی برخی از کمیت‌های فیزیکی یا شرایط محیطی مانند دما، صدا، لرزش، فشار، حرکت یا آلاینده‌ها، در مکانهای مختلف یک محدوده کاربرد دارد. شبکه‌های حسگر با انگیزه استفاده در کاربردهای نظامی مانند نظارت بر میدان جنگ، توسعه پیدا کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شبکه های حسگر بی سیم اینجا کلیک نمایید.