دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های حسگر بی سیم WSN به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 8 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت پیوند برای شبکه های حسگر بی سیم – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت پیوند برای شبکه های حسگر بی سیم – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش پیش بینی کیفیت پیوند برای شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر XGBoost عنوان انگلیسی مقاله A Link Quality Prediction Method for Wireless Sensor Networks Based on XGBoost انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی کارآمد در شبکه حسگر بی سیم – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی کارآمد در شبکه حسگر بی سیم – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسیریابی کارآمد از نظر انرژی در شبکه حسگر بی سیم: یک رویکرد مبتنی بر خوشه متمرکز از طریق بهینه ساز گرگ خاکستری عنوان انگلیسی مقاله Energy-Efficient Routing in WSN: A Centralized Cluster-Based Approach via Grey Wolf Optimizer انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم سنجش توزیع شده غیر متمرکز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم سنجش توزیع شده غیر متمرکز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم سنجش فشرده توزیع شده غیر متمرکز برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Decentralized Distributed Compressed Sensing Algorithm for Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم محلی سازی ترکیبی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم محلی سازی ترکیبی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم محلی سازی ترکیبی مبتنی بر زمان عزیمت (TOF) و اختلاف زمان ورود (TDOA) برای شبکه های حسگر بی سیم غیر هم زمان عنوان انگلیسی مقاله A Hybrid Localization Algorithm Based on TOF and TDOA for Asynchronous Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن بر روی تراشه برای کاربردهای بی سیم – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن بر روی تراشه برای کاربردهای بی سیم – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پتانسیل ها، چالش ها و مسیرهای آینده آنتن بر روی تراشه برای کاربردهای بی سیم در حال ظهور – یک بررسی جامع عنوان انگلیسی مقاله The Potentials, Challenges, and Future Directions of On-Chip-Antennas for Emerging Wireless Applications—A Comprehensive Survey انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر نشت گاز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر نشت گاز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت بر نشت گاز با شبکه های حسگر بی سیم موبایل عنوان انگلیسی مقاله Gas Leakage Monitoring with Mobile Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی نابرابر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی نابرابر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم خوشه بندی نابرابر مبتنی بر فاصله و انرژی باقیمانده برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله An Unequal Clustering Algorithm Based on Spacing and Residual Energy for Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین کور توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین کور توزیع شده در شبکه های حسگر بی سیم – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخمین کور توزیع شده مبتنی بر استنتاج آماری در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Statistical Inference-Based Distributed Blind Estimation in Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش طول عمر شبکه در شبکه های حسگر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش طول عمر شبکه در شبکه های حسگر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی درختان جمع آوری داده با استفاده از اکتشاف محلی برای افزایش طول عمر شبکه در شبکه های حسگر عنوان انگلیسی مقاله Scheduling of data aggregation trees using Local Heuristics to enhance network lifetime in sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی خطوط پایدار در WSN برای برنامه های IoT – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی خطوط پایدار در WSN برای برنامه های IoT – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسیریابی خطوط پایدار در WSN برای برنامه های IoT عنوان انگلیسی مقاله Survivable Path Routing in WSN for IoT applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام امن اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام امن اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR ایمپکت فاکتور(IF) ۱٫۲۷۰ در سال ۲۰۱۷ شاخص H_index ۲۹ در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل مسیریابی TEEN در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل مسیریابی TEEN در شبکه حسگر بی سیم – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR – DOAJ نوع مقاله ISI ایمپکت فاکتور(IF) ۱٫۷۵۰ در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دسترسی به طیف دینامیک مبتنی بر یادگیری-Q در اینترنت اشیا صنعتی شناختی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دسترسی به طیف دینامیک مبتنی بر یادگیری-Q در اینترنت اشیا صنعتی شناختی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دسترسی به طیف دینامیک مبتنی بر یادگیری-Q در اینترنت اشیا صنعتی شناختی عنوان انگلیسی مقاله Q-Learning-Based Dynamic Spectrum Access in Cognitive Industrial Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه حسگر بی سیم (Wireless Sensor Network) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

شبکه های حسگر بیسیم WSN (شبکه سنسور بیسیم): به یک شبکه بی سیم از حسگرهای خودراهبر گفته می‌شود که با فاصله پخش شده‌اند و برای اندازه‌گیری گروهی برخی از کمیت‌های فیزیکی یا شرایط محیطی مانند دما، صدا، لرزش، فشار، حرکت یا آلاینده‌ها، در مکانهای مختلف یک محدوده کاربرد دارد. شبکه‌های حسگر با انگیزه استفاده در کاربردهای نظامی مانند نظارت بر میدان جنگ، توسعه پیدا کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شبکه های حسگر بی سیم اینجا کلیک نمایید.