دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های حسگر بی سیم WSN به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر شبکه حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر شبکه حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حداکثرسازی طول عمر شبکه حسگر بی سیم متحرک با استفاده از روش های محاسباتی تکاملی عنوان انگلیسی مقاله Mobile wireless sensor network lifetime maximization by using evolutionary computing methods انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار عنوان انگلیسی مقاله Enabling technologies and sustainable smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بی سیم و استفاده از مکانیسم انتقال مستقیم حسی (TDST) مبتنی بر TENG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بی سیم و استفاده از مکانیسم انتقال مستقیم حسی (TDST) مبتنی بر TENG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه حسگر بی سیم خود را با برد کوتاه بدون باتری (SS-WSN) با استفاده از مکانیسم انتقال مستقیم حسی (TDST) مبتنی بر TENG پشتیبانی میکند عنوان انگلیسی مقاله Battery-free short-range self-powered wireless sensor network (SS-WSN) using TENG based direct sensory transmission (TDST) mechanism انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد EATDDS: میان افزار انرژی آگاه برای شبکه های فعال کننده و حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد EATDDS: میان افزار انرژی آگاه برای شبکه های فعال کننده و حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله EATDDS: میان افزار انرژی آگاه برای شبکه های فعال کننده و حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله EATDDS: Energy-aware middleware for wireless sensor and actuator networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتخاذ تصمیم انعطاف پذیر داده مفقود برای اینترنت اشیای بهداشت و درمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتخاذ تصمیم انعطاف پذیر داده مفقود برای اینترنت اشیای بهداشت و درمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اتخاذ تصمیم انعطاف پذیر داده مفقود برای اینترنت اشیای بهداشت و درمان از طریق شخصی سازی: مطالعه موردی در مورد سلامت مادران عنوان انگلیسی مقاله Missing data resilient decision-making for healthcare IoT through personalization: A case study on maternal health انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد BTEM: مکانیسم ارزیابی اعتماد مبتنی بر اعتقادات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد BTEM: مکانیسم ارزیابی اعتماد مبتنی بر اعتقادات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله BTEM: مکانیسم ارزیابی اعتماد مبتنی بر اعتقادات برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله BTEM: Belief based trust evaluation mechanism for Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلفیق هوش مصنوعی و یک عامل متحرک برای کنترل ترافیک با انرژی کارآمد در شبکه های حسگر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلفیق هوش مصنوعی و یک عامل متحرک برای کنترل ترافیک با انرژی کارآمد در شبکه های حسگر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عامل مصنوعی: تلفیق هوش مصنوعی و یک عامل متحرک برای کنترل ترافیک با انرژی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Artificial agent: The fusion of artificial intelligence and a mobile agent for energy-efficient traffic control in wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد شبکه های حسگر بی سیم زیر آب – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی در مورد شبکه های حسگر بی سیم زیر آب – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه های حسگر بی سیم زیر آب: یک بررسی در مورد تکنولوزی های توانمندسازی، پروتکل های محلی سازی و اینترنت اشیا زیر آب عنوان انگلیسی مقاله Underwater Wireless Sensor Networks: A survey on enabling technologies, localization protocols, and Internet of Underwater Things انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جمع آوری داده های تلفن همراه و کسب انرژی در شبکه های حسگر بی سیم قابل شارژ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جمع آوری داده های تلفن همراه و کسب انرژی در شبکه های حسگر بی سیم قابل شارژ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جمع آوری داده های تلفن همراه و کسب انرژی در شبکه های حسگر بی سیم قابل شارژ عنوان انگلیسی مقاله Mobile data gathering and energy harvesting in rechargeable wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیوژن اطلاعات در نظارت شبکه حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیوژن اطلاعات در نظارت شبکه حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی انرژی آگاه برای فیوژن اطلاعات در نظارت شبکه حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Energy-aware Scheduling for Information Fusion in Wireless Sensor Network Surveillance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک طرح تشخیص توزیع شده داده پرت برای شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک طرح تشخیص توزیع شده داده پرت برای شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله DODS: یک طرح تشخیص توزیع شده داده پرت برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله DODS: A Distributed Outlier Detection Scheme for Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر بی سیم برای گلخانه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر بی سیم برای گلخانه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه های حسگر بی سیم برای گلخانه ها: بررسی نقطه به نقطه عنوان انگلیسی مقاله Wireless sensor networks for greenhouses: An end-to-end review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بدنه بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بدنه بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مکانیسم سقوطی بسته هوشمند در شبکه حسگر بدنه بی سیم برای خدمات کلاس چندگانه بر اساس کنترل تراکم عنوان انگلیسی مقاله An Intelligent Packet Drop Mechanism in Wireless Body Sensor Network for Multiple Class Services Based on Congestion Control انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه […]

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه حسگر بی سیم (Wireless Sensor Network) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

شبکه های حسگر بیسیم WSN (شبکه سنسور بیسیم): به یک شبکه بی سیم از حسگرهای خودراهبر گفته می‌شود که با فاصله پخش شده‌اند و برای اندازه‌گیری گروهی برخی از کمیت‌های فیزیکی یا شرایط محیطی مانند دما، صدا، لرزش، فشار، حرکت یا آلاینده‌ها، در مکانهای مختلف یک محدوده کاربرد دارد. شبکه‌های حسگر با انگیزه استفاده در کاربردهای نظامی مانند نظارت بر میدان جنگ، توسعه پیدا کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شبکه های حسگر بی سیم اینجا کلیک نمایید.