دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های حسگر بی سیم WSN به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی انتخاب رله مبتنی بر AHP برای WSN های برداشت انرژی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی انتخاب رله مبتنی بر AHP برای WSN های برداشت انرژی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی انتخاب رله مبتنی بر AHP برای شبکه های حسگر بی سیم برداشت انرژی عنوان انگلیسی مقاله AHP based relay selection strategy for energy harvesting wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی بهینه برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن نرم افزار محور الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی بهینه برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن نرم افزار محور الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش مسیریابی بهینه برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن نرم افزار محور فعال شده با اینترنت اشیا با استفاده از PSO مبنی بر جهش ژنتیکی عنوان انگلیسی مقاله Optimized routing technique for IoT enabled software-defined heterogeneous WSNs using genetic mutation based PSO انتشار مقاله سال  ۲۰۲۲ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های نظارتی امنیت بهداشت و درمان مبنی بر هوش برای تشخیص حمله تکرار گره – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های نظارتی امنیت بهداشت و درمان مبنی بر هوش برای تشخیص حمله تکرار گره – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح های نظارتی امنیت بهداشت و درمان مبنی بر هوش برای تشخیص حمله تکرار گره در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله An intelligent based healthcare security monitoring schemes for detection of node replication attack in wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و کاربردهای شبکه حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و کاربردهای شبکه حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امنیت و کاربردهای شبکه حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Security and application of wireless sensor network انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش شبکه های عصبی عمیق برای شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از تصاویر – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش شبکه های عصبی عمیق برای شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از تصاویر – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آموزش شبکه های عصبی عمیق برای شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از تصاویر برچسب گذاری شده به طور آزاد و ضعیف عنوان انگلیسی مقاله Training deep neural networks for wireless sensor networks using loosely and weakly labeled images انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا در نظام های مزرعه داری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا در نظام های مزرعه داری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا در نظام های مزرعه داری: پیاده سازی، کاربردها، چالش ها و پتانسیل عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things in arable farming: Implementation, applications, challenges and potential انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر الکتروانسفالوگرافی بی سیم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر الکتروانسفالوگرافی بی سیم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی بهبود یافته کارآمد از نظر انرژی در شبکه های حسگر الکتروانسفالوگرافی بی سیم نرم افزار محور (WESN) با استفاده از معماری توزیع شده برای حذف مصنوعات عنوان انگلیسی مقاله Improved energy efficient design in software defined wireless electroencephalography sensor networks (WESN) using distributed architecture to remove artifact انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر زیر آب فرصت طلب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر زیر آب فرصت طلب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی توان برای انتشار پیام در شبکه های حسگر زیر آب فرصت طلب عنوان انگلیسی مقاله On the throughput optimization for message dissemination in opportunistic underwater sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر شبکه حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر شبکه حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حداکثرسازی طول عمر شبکه حسگر بی سیم متحرک با استفاده از روش های محاسباتی تکاملی عنوان انگلیسی مقاله Mobile wireless sensor network lifetime maximization by using evolutionary computing methods انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار عنوان انگلیسی مقاله Enabling technologies and sustainable smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بی سیم و استفاده از مکانیسم انتقال مستقیم حسی (TDST) مبتنی بر TENG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بی سیم و استفاده از مکانیسم انتقال مستقیم حسی (TDST) مبتنی بر TENG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه حسگر بی سیم خود را با برد کوتاه بدون باتری (SS-WSN) با استفاده از مکانیسم انتقال مستقیم حسی (TDST) مبتنی بر TENG پشتیبانی میکند عنوان انگلیسی مقاله Battery-free short-range self-powered wireless sensor network (SS-WSN) using TENG based direct sensory transmission (TDST) mechanism انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد EATDDS: میان افزار انرژی آگاه برای شبکه های فعال کننده و حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد EATDDS: میان افزار انرژی آگاه برای شبکه های فعال کننده و حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله EATDDS: میان افزار انرژی آگاه برای شبکه های فعال کننده و حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله EATDDS: Energy-aware middleware for wireless sensor and actuator networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتخاذ تصمیم انعطاف پذیر داده مفقود برای اینترنت اشیای بهداشت و درمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتخاذ تصمیم انعطاف پذیر داده مفقود برای اینترنت اشیای بهداشت و درمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اتخاذ تصمیم انعطاف پذیر داده مفقود برای اینترنت اشیای بهداشت و درمان از طریق شخصی سازی: مطالعه موردی در مورد سلامت مادران عنوان انگلیسی مقاله Missing data resilient decision-making for healthcare IoT through personalization: A case study on maternal health انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۹ […]

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه حسگر بی سیم (Wireless Sensor Network) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

شبکه های حسگر بیسیم WSN (شبکه سنسور بیسیم): به یک شبکه بی سیم از حسگرهای خودراهبر گفته می‌شود که با فاصله پخش شده‌اند و برای اندازه‌گیری گروهی برخی از کمیت‌های فیزیکی یا شرایط محیطی مانند دما، صدا، لرزش، فشار، حرکت یا آلاینده‌ها، در مکانهای مختلف یک محدوده کاربرد دارد. شبکه‌های حسگر با انگیزه استفاده در کاربردهای نظامی مانند نظارت بر میدان جنگ، توسعه پیدا کرد.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شبکه های حسگر بی سیم اینجا کلیک نمایید.