دانلود رایگان مقاله ISI شبیه سازی یا سیمولاسیون به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی توسعه شهری و پهنه بندی توسعه محور مناطق سریع شهرنشینی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی توسعه شهری و پهنه بندی توسعه محور مناطق سریع شهرنشینی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی توسعه شهری و پهنه بندی توسعه محور مناطق سریع شهرنشینی: مطالعه موردی هانگژو عنوان انگلیسی مقاله Urban expansion simulation and development-oriented zoning of rapidly urbanising areas: A case study of Hangzhou انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایشات شبکه کامپیوتری به کمک هوش مصنوعی برای شبیه سازی و تحلیل دفاع تطبیقی مبتنی بر امنیت سایبری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایشات شبکه کامپیوتری به کمک هوش مصنوعی برای شبیه سازی و تحلیل دفاع تطبیقی مبتنی بر امنیت سایبری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آزمایشات شبکه کامپیوتری به کمک هوش مصنوعی برای شبیه سازی و تجزیه و تحلیل دفاع تطبیقی مبتنی بر امنیت سایبری با الهام از طبیعت عنوان انگلیسی مقاله AI-assisted Computer Network Operations testbed for Nature-Inspired Cyber Security based adaptive defense simulation and analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تحمل برای تصمیم گیری چند معیاره گروهی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تحمل برای تصمیم گیری چند معیاره گروهی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب تحمل برای تصمیم گیری چند معیاره گروهی قوی عنوان انگلیسی مقاله Tolerance framework for robust group multiple criteria decision making نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی کامپیوتری و بهینه سازی ترکیبات سوپرآلیاژ نیکل تک کریستالی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی کامپیوتری و بهینه سازی ترکیبات سوپرآلیاژ نیکل تک کریستالی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی کامپیوتری و بهینه سازی ترکیبات سوپرآلیاژ نیکل تک کریستالی: I. روش های شبیه سازی کامپیوتری مدرن در طراحی سوپرآلیاژهای نیکل عنوان انگلیسی مقاله Computer Simulation and Optimization of the Single-Crystal Nickel Superalloy Compositions: I. Modern Computer Simulation Methods in Designing Nickel Superalloys نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی کامپیوتری برای بهینه سازی تنظیمات صفحه غلتکی در طبقه بندی گلوله های سبز – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی کامپیوتری برای بهینه سازی تنظیمات صفحه غلتکی در طبقه بندی گلوله های سبز – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی کامپیوتری برای بهینه سازی تنظیمات صفحه غلتکی که کارایی بالاتری در طبقه بندی گلوله های سبز ارائه می دهد عنوان انگلیسی مقاله Computer simulation to optimize roller screen settings providing higher efficiency in green pellets classification نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی شبکه در اینترنت اشیاء صنعتی ارزیابی عملکرد – IEEE 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی شبکه در اینترنت اشیاء صنعتی ارزیابی عملکرد – IEEE 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی شبکه در اینترنت اشیاء صنعتی دبا قابلیت TCP محیط زیست-مسائل تکرارپذیری برای ارزیابی عملکرد عنوان انگلیسی مقاله Network Simulation in a TCP-Enabled Industrial Internet of Things Environment-Reproducibility Issues for Performance Evaluation انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واقعیت مجازی در آموزش و آموزش مهندسی شیمی و بیوشیمی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واقعیت مجازی در آموزش و آموزش مهندسی شیمی و بیوشیمی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله واقعیت مجازی در آموزش و آموزش مهندسی شیمی و بیوشیمی عنوان انگلیسی مقاله Virtual reality in chemical and biochemical engineering education and training انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تکامل افتراقی دینامیکی چند هدفه و کاربرد آن در مهندسی شیمی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تکامل افتراقی دینامیکی چند هدفه و کاربرد آن در مهندسی شیمی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم تکامل افتراقی دینامیکی چند هدفه و کاربرد آن در مهندسی شیمی عنوان انگلیسی مقاله A self-adaptive multi-objective dynamic differential evolution algorithm and its application in chemical engineering انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی بازاریابی بین المللی و نقش آن در ارائه یک ارزیابی صحیح از یادگیری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی بازاریابی بین المللی و نقش آن در ارائه یک ارزیابی صحیح از یادگیری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا شبیه سازی بازاریابی بین المللی یک ارزیابی صحیح از یادگیری را ارائه می دهد؟ یک دیدگاه دانشجویی عنوان انگلیسی مقاله Do international marketing simulations provide an authentic assessment of learning? A student perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای تجربی توپولوژی های مبدل DC-DC – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای تجربی توپولوژی های مبدل DC-DC – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای تجربی توپولوژی های مبدل DC-DC برای تغذیه نانو گرید DC با استفاده از SEIG بادی عنوان انگلیسی مقاله Simulation and experimental comparative analysis of the DC-DC converter topologies for wind driven SEIG fed DC nanogrid انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زمین لرزه های احتمالی مطابق دینامیک گسستگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زمین لرزه های احتمالی مطابق دینامیک گسستگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی زمین لرزه های احتمالی مطابق دینامیک گسستگی اطراف سد مخزن XiLuoDu، چین عنوان انگلیسی مقاله The simulation of rupture dynamics from potential earthquakes around XiLuoDu reservoir dam, China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محرک الکترومکانیکی با افزونگی بالا برای تحمل خطا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محرک الکترومکانیکی با افزونگی بالا برای تحمل خطا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی و شبیه سازی یک محرک الکترومکانیکی خطی مستقیم با افزونگی بالا برای تحمل خطا در شرایط خطاهای مختلف عنوان انگلیسی مقاله Modeling and simulation of a high-redundancy direct-driven linear electromechanical actuator for fault-tolerance under various fault conditions انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازده حذف بر آلودگی ازن منطقه ای از نفت، گاز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازده حذف بر آلودگی ازن منطقه ای از نفت، گاز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر بازده حذف و اتلاف شعله بر آلودگی ازن منطقه ای از نفت، گاز و صنایع فرآیند شیمیایی در جنوب شرقی تگزاس از طریق مدل سازی و شبیه سازی CAMx عنوان انگلیسی مقاله Effect of Flare destruction and removal efficiencies on regional ozone pollution from oil, gas and chemical […]

دانلود رایگان مقاله ISI شبیه سازی یا سیمولاسیون (Simulation) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف شبیه سازی: شبیه سازی تقلید تقریبی یک عملیات، فرایند، یا یک سیستم است، که نشان دهنده عملکرد آن در طول زمان می‌باشد. شبیه‌سازی در بسیاری از زمینه‌ها استفاده می‌شود، مانند شبیه‌سازی فناوری برای بهینه سازی یا تنظیم عملکرد، مهندسی ایمنی، آزمایش، یاددهی مهارت، آموزش و پرورش و بازی‌های ویدیویی. معمولا، برای مطالعه مدل‌های شبیه‌سازی، از آزمایش‌های رایانه ای استفاده می‌شود. از شبیه‌سازی همچنین در مدل‌سازی علمی سیستم‌های طبیعی یا انسانی نیز استفاده می‌شود تا از عملکرد آنها بینشی حاصل شود، برای مثال در علم اقتصاد.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات شبیه سازی یا سیمولاسیون در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.