دانلود رایگان مقاله ISI معماری سیستم های کامپیوتری به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 15 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل قابلیت اطمینان برای اوراکل های بلاک چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل قابلیت اطمینان برای اوراکل های بلاک چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان برای اوراکل های بلاک چین عنوان انگلیسی مقاله Reliability analysis for blockchain oracles انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم ارزیابی برای محصولات امنیت اطلاعات رایانش ابری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم ارزیابی برای محصولات امنیت اطلاعات رایانش ابری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم آزمایش و ارزیابی برای محصولات امنیت اطلاعات رایانش ابری عنوان انگلیسی مقاله Testing and Evaluation System for Cloud Computing Information Security Products انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیلترهای مخصوص عمیق برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیلترهای مخصوص عمیق برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فیلترهای مخصوص عمیق برای تشخیص چهره: نمایش ویژگی از طریق یادگیری فیلتر چند ساختاری بدون نظارت عنوان انگلیسی مقاله Deep eigen-filters for face recognition: Feature representation via unsupervised multi-structure filter learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری رایانش مه برای توصیه گر شخصی محصولات بانکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری رایانش مه برای توصیه گر شخصی محصولات بانکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری رایانش مه برای توصیه گر شخصی محصولات بانکی عنوان انگلیسی مقاله Fog computing architecture for personalized recommendation of banking products انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه بی سیم نرم افزار محور برای شبکه های IEEE 802.11 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه بی سیم نرم افزار محور برای شبکه های IEEE 802.11 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Ethanol: معماری شبکه بی سیم نرم افزار محور برای شبکه های IEEE 802.11 عنوان انگلیسی مقاله Ethanol: A Software-Defined Wireless Networking architecture for IEEE 802.11 networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم خبره برای تشخیص تومور مغزی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم خبره برای تشخیص تومور مغزی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم خبره برای تشخیص تومور مغزی: C-میانگین فازی با وضوح فوق العاده و شبکه عصبی پیچشی با ماشین یادگیری سریع عنوان انگلیسی مقاله An expert system for brain tumor detection: Fuzzy C-means with super resolution and convolutional neural network with extreme learning machine انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری بلاک چین: طرحی برای شرکت های CPA  – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری بلاک چین: طرحی برای شرکت های CPA – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری بلاک چین: طرحی که به شرکت های CPA کمک می کند تا فناوری را اهرم خود قرار دهند عنوان انگلیسی مقاله Blockchain architecture: A design that helps CPA firms leverage the technology انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح signcryption مبتنی بر ویژگی های بلاک چین برای اشتراک گذاری ایمن داده ها در ابر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح signcryption مبتنی بر ویژگی های بلاک چین برای اشتراک گذاری ایمن داده ها در ابر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک طرح signcryption مبتنی بر ویژگی های بلاک چین برای به اشتراک گذاری ایمن داده ها در ابر عنوان انگلیسی مقاله A blockchain-based attribute-based signcryption scheme to secure data sharing in the cloud انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تشخیص چهره نقطه به نقطه با یادگیری هم محور – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تشخیص چهره نقطه به نقطه با یادگیری هم محور – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش تشخیص چهره نقطه به نقطه با یادگیری هم محور عنوان انگلیسی مقاله An end-to-end face recognition method with alignment learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم بلاک چین با فول نود سبک وزن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم بلاک چین با فول نود سبک وزن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم بلاک چین با فول نود سبک وزن بر اساس محاسبات Dew عنوان انگلیسی مقاله A Blockchain System with Lightweight Full Node Based on Dew Computing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سیستماتیک روشهای تشخیص چهره عمیق – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سیستماتیک روشهای تشخیص چهره عمیق – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی سیستماتیک روشهای تشخیص چهره عمیق عنوان انگلیسی مقاله Systematic evaluation of deep face recognition methods انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رایانش مه در سطح صنعتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رایانش مه در سطح صنعتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رایانش مه در سطح صنعتی، معماری، تأخیر، انرژی و امنیت: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله Fog computing at industrial level, architecture, latency, energy, and security: A review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تشخیص چهره بهبود یافته – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تشخیص چهره بهبود یافته – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم تشخیص چهره بهبود یافته و کاربرد آن در سیستم مدیریت حضور و غیاب عنوان انگلیسی مقاله An improved face recognition algorithm and its application in attendance management system انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته معماری سیستم های کامپیوتری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر