دانلود رایگان مقاله ISI هوش مصنوعی به زبان انگلیسی - صفحه 44 از 46 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه مدولار شبکه های عصبی لایه بندی شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه مدولار شبکه های عصبی لایه بندی شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modular representation of layered neural networks ترجمه عنوان مقاله ارائه مدولار شبکه های عصبی لایه بندی شده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی احتمالاتی وزن دار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی احتمالاتی وزن دار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Weighted probabilistic neural network ترجمه عنوان مقاله شبکه عصبی احتمالاتی وزن دار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعبیه متریک تمایزی نمایی در یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعبیه متریک تمایزی نمایی در یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exponential Discriminative Metric Embedding in Deep Learning ترجمه عنوان مقاله تعبیه متریک تمایزی نمایی در یادگیری عمیق فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تولید هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تولید هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق برای تولید هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تشخیص فعالیت بر اساس حسگر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق برای تشخیص فعالیت بر اساس حسگر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep Learning for Sensor-based Activity Recognition: A Survey ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق برای تشخیص فعالیت بر اساس حسگر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های عصبی مصنوعی کاربردی در بهینه سازی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های عصبی مصنوعی کاربردی در بهینه سازی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Artificial neural networks used in optimization problems ترجمه عنوان مقاله شبکه های عصبی مصنوعی کاربردی در بهینه سازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی عمیق برای طبقه بندی بافت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی عمیق برای طبقه بندی بافت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep neural networks for texture classification—A theoretical analysis ترجمه عنوان مقاله شبکه عصبی عمیق برای طبقه بندی بافت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشف الگوی ساختاری فازی برای تحلیل گراف (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشف الگوی ساختاری فازی برای تحلیل گراف (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Discovering Fuzzy Structural Patterns for Graph Analytics ترجمه عنوان مقاله کشف الگوی ساختاری فازی برای تحلیل گراف فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق کانولوشن برای محتوا بر اساس بازیابی تصویر (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق کانولوشن برای محتوا بر اساس بازیابی تصویر (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Deep convolutional learning for Content Based Image Retrieval ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق کانولوشن برای محتوا بر اساس بازیابی تصویر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات گفتاری بر اساس انتخاب ویژگی و ماشین یادگیری درخت تصمیم (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات گفتاری بر اساس انتخاب ویژگی و ماشین یادگیری درخت تصمیم (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Speech emotion recognition based on feature selection and extreme learning machine decision tree ترجمه عنوان مقاله تشخیص احساسات گفتاری بر اساس انتخاب ویژگی و ماشین […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار تشخیص الگوی متوالی فازی و کاربرد آن در تشخیص گفتار و دست خط (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار تشخیص الگوی متوالی فازی و کاربرد آن در تشخیص گفتار و دست خط (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of a novel fuzzy sequential pattern recognition tool (fuzzy elastic matching machine) and its applications in speech and handwriting recognition ترجمه عنوان مقاله ارزیابی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک قانون غربالگری امن برای ماشین بردار پشتیبانی لاپلاس (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک قانون غربالگری امن برای ماشین بردار پشتیبانی لاپلاس (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A safe screening rule for Laplacian support vector machine ترجمه عنوان مقاله یک قانون غربالگری امن برای ماشین بردار پشتیبانی لاپلاس فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال مقیاس پذیر ماشین بردار پشتیبانی با احتمالات گروهی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال مقیاس پذیر ماشین بردار پشتیبانی با احتمالات گروهی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Scalable transfer support vector machine with group probabilities ترجمه عنوان مقاله انتقال مقیاس پذیر ماشین بردار پشتیبانی با احتمالات گروهی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]