دانلود رایگان مقاله ISI علف هرز به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاحظات کارآیی علفهای هرز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ملاحظات کارآیی علفهای هرز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب ملاحظات کارآیی علفهای هرز، اقتصادی و زیست محیطی برای مدیریت بهبود یافته علف کش در ناحیه حوضه آبریز صخره مرجانی بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Combining weed efficacy, economics and environmental considerations for improved herbicide management in the Great Barrier Reef catchment area انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد القاء جوانه زنی دانه علف های هرز با دود کاریکین – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد القاء جوانه زنی دانه علف های هرز با دود کاریکین – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Induction of agricultural weed seed germination by smoke and smoke‑derived karrikin (KAR1), with a particular reference to Avena fatua L. ترجمه عنوان مقاله القاء جوانه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحت تاثیر قرار گرفتن علف های هرز محیط زیست با وراثت – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحت تاثیر قرار گرفتن علف های هرز محیط زیست با وراثت – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Weed ecology is afected by succession in diferently aged gardens of Citrus sinensis and C. reticulata ترجمه عنوان مقاله تحت تاثیر قرار گرفتن علف های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت هایی در کنترل بیولوژیکی علف های هرز – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت هایی در کنترل بیولوژیکی علف های هرز – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Constraints in weed biological control: contrasting responses by implementing nations ترجمه عنوان مقاله محدودیت هایی در کنترل بیولوژیکی علف های هرز: پاسخ های محدود توسط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های پردازش تصویر برای تقسیم بندی گیاهان اراضی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های پردازش تصویر برای تقسیم بندی گیاهان اراضی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A survey of image processing techniques for plant extraction and segmentation in the field ترجمه عنوان مقاله بررسی تکنیک های پردازش تصویر برای استخراج و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل علف های هرز در حبوبات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل علف های هرز در حبوبات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of mechanical weed control in legume crops ترجمه عنوان مقاله بررسی کنترل مکانیکی علف های هرز در حبوبات فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیان اقتصادی در کشاورزی ناشی از علف های هرز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیان اقتصادی در کشاورزی ناشی از علف های هرز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of yield and economic losses in agriculture due to weeds in India ترجمه عنوان مقاله تخمین عملکرد و زیان اقتصادی در کشاورزی ناشی از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر عوامل زیست‌ محیطی بر جوانه ‌زنی دانه زیرگونه خربزه  ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر عوامل زیست‌ محیطی بر جوانه ‌زنی دانه زیرگونه خربزه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effects of environmental factors on Cucumis melo L. subsp. agrestis var. agrestis (Naudin) Pangalo seed germination and seedling emergence ترجمه عنوان مقاله  اثرات عوامل زیست‌ محیطی بر جوانه ‌زنی دانه ‌های زیرگونه خربزه کوچک وحشی اگرستیس و رشد جوانه در آن ‌ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

دانلود رایگان مقاله ISI علف هرز (Weed) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف علف هرز: علف هرز یا گیاه ناخواسته؛ برای علف هرز تعریف های گوناگونی شده است. تعریف مورد قبول بیشتر منابع این است: علف هرز گیاهی است که در جای ناخواسته می روید. پیداست که انسان و خواسته او در این تعریف گنجانده شده است. به عبارت دیگرعلف هرز یک گروه به خصوص را در بر نمی گیرد بلکه هر گیاهی می تواند در برخی شرایط علف هرز بشمار آید. مفهوم علف هرز به ویژه در کشاورزی اهمیت دارد، چون هدف کشاورزی رشد یک یا چند گونه گیاه مخصوص است و در نتیجه سایر گیاهان ناخواسته می باشند.
رشته های مرتبط: مهندسی کشاورزی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات علف هرز در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.