دانلود رایگان مقاله ISI کشاورزی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 6 از 17 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور عنوان انگلیسی مقاله Root cell wall solutions for crop plants in saline soils انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد القاء جوانه زنی دانه علف های هرز با دود کاریکین – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد القاء جوانه زنی دانه علف های هرز با دود کاریکین – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Induction of agricultural weed seed germination by smoke and smoke‑derived karrikin (KAR1), with a particular reference to Avena fatua L. ترجمه عنوان مقاله القاء جوانه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتصال قابلیت های میکروبی با خاک و سلامت گیاه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتصال قابلیت های میکروبی با خاک و سلامت گیاه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اتصال قابلیت های میکروبی با خاک و سلامت گیاه: گزینه های پایدار کشاورزی عنوان انگلیسی مقاله Connecting microbial capabilities with the soil and plant health: Options for agricultural sustainability انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام تجربیات نامطلوب دوران کودکی در سراسر برنامه درسی پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام تجربیات نامطلوب دوران کودکی در سراسر برنامه درسی پرستاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادغام تجربیات نامطلوب دوران کودکی در سراسر برنامه درسی پرستاری عنوان انگلیسی مقاله Integration of Adverse Childhood Experiences Across Nursing Curriculum انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنگره علوم خاک ایران – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنگره علوم خاک ایران – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنگره علوم خاک ایران: تاریخچه (۱۹۷۲-۲۰۱۷) و نکات برجسته انتخاب شده عنوان انگلیسی مقاله Iranian Soil Science Congress: History (1972–۲۰۱۷) and selected highlights انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع در شیمی خاک مربوط به کلاس های مختلف – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع در شیمی خاک مربوط به کلاس های مختلف – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنوع در شیمی خاک مربوط به کلاس های مختلف و دوره های شهری در منطقه لندن عنوان انگلیسی مقاله Variation in soil chemistry related to different classes and eras of urbanisation in the London area انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری قیمت زمین کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری قیمت زمین کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکل گیری قیمت زمین کشاورزی عنوان انگلیسی مقاله Specific of agricultural land’s price formation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) DOAJ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاربرد نیتروژن بلند مدت بر روی اسیدی شدن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاربرد نیتروژن بلند مدت بر روی اسیدی شدن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات کاربرد نیتروژن بلند مدت بر روی اسیدی شدن و حل محلول شیمیایی یک گیاه چای در چین عنوان انگلیسی مقاله Effects of long-term nitrogen application on soil acidification and solution chemistry of a tea plantation in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سنسورهای نوری برای آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سنسورهای نوری برای آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی سنسورهای نوری برای آفت کش ها عنوان انگلیسی مقاله Review of optical sensors for pesticides انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بلاک چین برای آنالیز قابلیت ردیابی مواد غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بلاک چین برای آنالیز قابلیت ردیابی مواد غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های آینده در استفاده از بلاک چین برای آنالیز قابلیت ردیابی مواد غذایی عنوان انگلیسی مقاله Future challenges on the use of blockchain for food traceability analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانه اثرات آفت کش ها و بازگرداندن آنها در جریان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانه اثرات آفت کش ها و بازگرداندن آنها در جریان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نشانه اثرات آفت کش ها و بازگرداندن آنها در جریان عنوان انگلیسی مقاله Indication of pesticide effects and recolonization in streams انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجزای شیمیایی فناوری حاکم بر آفت کش کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجزای شیمیایی فناوری حاکم بر آفت کش کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجزای شیمیایی فناوری حاکم بر آفت کش کشاورزی عنوان انگلیسی مقاله The chemistry component of agricultural pesticide regulatory technology انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد برنج از طریق اصلاح گیاه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد برنج از طریق اصلاح گیاه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعدیل بهبود عملکرد برنج از طریق اصلاح گیاه با کاهش عملکرد ذاتی در طول زمان عنوان انگلیسی مقاله Rice yield improvements through plant breeding are offset by inherent yield declines over time انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقالات انگلیسی رایگان کشاورزی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته کشاورزی (به انگلیسی Agricultural Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های کشاورزی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مهندسی کشاورزی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده کشاورزی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه کشاورزی به ترتیب سال انتشار: