دانلود رایگان مقاله ISI کشاورزی به زبان انگلیسی - صفحه 6 از 16 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنگره علوم خاک ایران – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنگره علوم خاک ایران – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنگره علوم خاک ایران: تاریخچه (۱۹۷۲-۲۰۱۷) و نکات برجسته انتخاب شده عنوان انگلیسی مقاله Iranian Soil Science Congress: History (1972–۲۰۱۷) and selected highlights انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع در شیمی خاک مربوط به کلاس های مختلف – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع در شیمی خاک مربوط به کلاس های مختلف – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنوع در شیمی خاک مربوط به کلاس های مختلف و دوره های شهری در منطقه لندن عنوان انگلیسی مقاله Variation in soil chemistry related to different classes and eras of urbanisation in the London area انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری قیمت زمین کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری قیمت زمین کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکل گیری قیمت زمین کشاورزی عنوان انگلیسی مقاله Specific of agricultural land’s price formation انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) DOAJ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاربرد نیتروژن بلند مدت بر روی اسیدی شدن – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاربرد نیتروژن بلند مدت بر روی اسیدی شدن – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات کاربرد نیتروژن بلند مدت بر روی اسیدی شدن و حل محلول شیمیایی یک گیاه چای در چین عنوان انگلیسی مقاله Effects of long-term nitrogen application on soil acidification and solution chemistry of a tea plantation in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سنسورهای نوری برای آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سنسورهای نوری برای آفت کش ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی سنسورهای نوری برای آفت کش ها عنوان انگلیسی مقاله Review of optical sensors for pesticides انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بلاک چین برای آنالیز قابلیت ردیابی مواد غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از بلاک چین برای آنالیز قابلیت ردیابی مواد غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های آینده در استفاده از بلاک چین برای آنالیز قابلیت ردیابی مواد غذایی عنوان انگلیسی مقاله Future challenges on the use of blockchain for food traceability analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانه اثرات آفت کش ها و بازگرداندن آنها در جریان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشانه اثرات آفت کش ها و بازگرداندن آنها در جریان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نشانه اثرات آفت کش ها و بازگرداندن آنها در جریان عنوان انگلیسی مقاله Indication of pesticide effects and recolonization in streams انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجزای شیمیایی فناوری حاکم بر آفت کش کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجزای شیمیایی فناوری حاکم بر آفت کش کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجزای شیمیایی فناوری حاکم بر آفت کش کشاورزی عنوان انگلیسی مقاله The chemistry component of agricultural pesticide regulatory technology انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد برنج از طریق اصلاح گیاه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد برنج از طریق اصلاح گیاه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعدیل بهبود عملکرد برنج از طریق اصلاح گیاه با کاهش عملکرد ذاتی در طول زمان عنوان انگلیسی مقاله Rice yield improvements through plant breeding are offset by inherent yield declines over time انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده Plantain-Optim: صفات زراعی از کاشت تا برداشت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده Plantain-Optim: صفات زراعی از کاشت تا برداشت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مجموعه داده Plantain-Optim: صفات زراعی ۴۰۵ ساله هر ۱۵ روز از زمان کاشت تا برداشت عنوان انگلیسی مقاله The ‘Plantain-Optim’ dataset: Agronomic traits of 405 plantains every 15 days from planting to harvest انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم ادغام با کشاورزی و اصلاح برای اطمینان از امنیت غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم ادغام با کشاورزی و اصلاح برای اطمینان از امنیت غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم ادغام با کشاورزی و اصلاح برای اطمینان از امنیت غذایی در چین عنوان انگلیسی مقاله Integrating mechanization with agronomy and breeding to ensure food security in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضایعات زیستی برگ خرمالو برای حذف جاذب فلزات سنگین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضایعات زیستی برگ خرمالو برای حذف جاذب فلزات سنگین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ضایعات زیستی برگ خرمالو برای حذف جاذب فلزات سنگین از محلول های آبی عنوان انگلیسی مقاله Persimmon leaf bio-waste for adsorptive removal of heavy metals from aqueous solution انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت دانشجویان پرستاری کاردانی در برنامه درسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت دانشجویان پرستاری کاردانی در برنامه درسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی موفقیت دانشجویان پرستاری کاردانی در یک برنامه درسی مبتنی بر مفهوم عنوان انگلیسی مقاله Predicting Success for Associate Degree Nursing Students in a Concept-Based Curriculum انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش […]