دانلود رایگان مقاله ISI کشاورزی به زبان انگلیسی - صفحه 9 از 17 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سیستم های انتقال و توزیع آب کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک سیستم های انتقال و توزیع آب کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Developing an integrated risk management framework for agricultural water conveyance and distribution systems within fuzzy decision making approaches ترجمه عنوان مقاله توسعه یک چارچوب مدیریت ریسک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تداخل باروری در حشرات – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تداخل باروری در حشرات – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reproductive interference in insects ترجمه عنوان مقاله تداخل باروری در حشرات فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط حشره شناسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود دما در پرونده حشره شناسی قانونی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود دما در پرونده حشره شناسی قانونی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimising crime scene temperature collection for forensic entomology casework ترجمه عنوان مقاله بهبود دمای صحنه جرم در پرونده حشره شناسی قانونی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاری در ریشه های رفتاری باغبانی شهری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاری در ریشه های رفتاری باغبانی شهری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Digging for the roots of urban gardening behaviours ترجمه عنوان مقاله حفاری در ریشه های رفتاری باغبانی شهری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین جدید برای کشاورزان در استراتژی های بازاریابی مستقیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین جدید برای کشاورزان در استراتژی های بازاریابی مستقیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How to survive: Artificial quality food schemes and new forms of rule for farmers in direct marketing strategies ترجمه عنوان مقاله طرح های غذایی مصنوعی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی رقابتی بین بازاریابی مستقیم مزارع تا مصرف کنندگان – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی رقابتی بین بازاریابی مستقیم مزارع تا مصرف کنندگان – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competitive strategies among Ontario farms marketing direct to consumers ترجمه عنوان مقاله استراتژی های رقابتی بین بازاریابی مستقیم مزارع انتاریو تا مصرف کنندگان فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ملاتونین و برگ جیبرلیک اسید در کیفیت توت سیاه جامبو – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ملاتونین و برگ جیبرلیک اسید در کیفیت توت سیاه جامبو – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of melatonin and gibberellic acid foliar application on the yield and quality of Jumbo blackberry species ترجمه عنوان مقاله تاثیر ملاتونین و کاربرد برگ جیبرلیک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات درمانی ملاتونین بر کیفیت توت فرنگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات درمانی ملاتونین بر کیفیت توت فرنگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of melatonin treatment on the postharvest quality of strawberry fruit ترجمه عنوان مقاله اثرات درمانی ملاتونین بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری استفاده از زمین در چین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری استفاده از زمین در چین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does land perform well for corn planting? An empirical study on land use efficiency in China ترجمه عنوان مقاله زمین مناسب برای کاشت ذرت: یک مطالعه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دخالت سه علف کش در جذب آهن در گیاهان ذرت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دخالت سه علف کش در جذب آهن در گیاهان ذرت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interference of three herbicides on iron acquisition in maize plants ترجمه عنوان مقاله دخالت سه علف کش در جذب آهن در گیاهان ذرت فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آنتی بیوتیک ها بر پایداری علف کش ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر آنتی بیوتیک ها بر پایداری علف کش ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of antibiotics on the persistence of herbicides in soil under the combined pollution ترجمه عنوان مقاله اثر آنتی بیوتیک ها بر پایداری علف کش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ژنوتوکسیک خاک تصفیه شده با آفت کش – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ژنوتوکسیک خاک تصفیه شده با آفت کش – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of genotoxic effects of pesticide and vermicompost treated soil with Allium cepa test ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اثرات ژنوتوکسیک خاک تصفیه شده با آفت کش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کرم های خاکی بر سرنوشت ژن های مقاوم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کرم های خاکی بر سرنوشت ژن های مقاوم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of earthworms on the fate of tetracycline and fluoroquinolone resistance genes of sewage sludge during vermicomposting ترجمه عنوان مقاله اثرات کرم های خاکی بر سرنوشت […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته کشاورزی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر