دانلود رایگان مقاله ISI علم اطلاعات و دانش شناسی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین حکومتی برای مدیریت اطلاعات شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قوانین حکومتی برای مدیریت اطلاعات شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قوانین حاکمیتی برای مدیریت اطلاعات شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Governance Rules for Managing Smart City Information انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه و اعتبارسنجی یک ابزار اندازه گیری برای بلوغ کتابخانه دیجیتال – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه و اعتبارسنجی یک ابزار اندازه گیری برای بلوغ کتابخانه دیجیتال – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه و اعتبارسنجی یک ابزار اندازه گیری برای بلوغ کتابخانه دیجیتال عنوان انگلیسی مقاله Development and validation of a measuring instrument for digital library maturity انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت و جذب دانشجویان از طریق برنامه ریزی کتابخانه دانشگاه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت و جذب دانشجویان از طریق برنامه ریزی کتابخانه دانشگاه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حمایت و جذب دانشجویان از طریق برنامه ریزی کتابخانه دانشگاه عنوان انگلیسی مقاله Supporting and engaging students through academic library programming انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی به عنوان پلتفرمی در بازاریابی کتابخانه دانشگاهی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی به عنوان پلتفرمی در بازاریابی کتابخانه دانشگاهی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی به عنوان پلتفرمی در بازاریابی کتابخانه دانشگاهی: یک مطالعه مقایسه ای عنوان انگلیسی مقاله Social media as a platform in academic library marketing: A comparative study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک تناسب فناوری و وظیفه کتابخانه دیجیتالی در میان دانشجویان کارشناسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک تناسب فناوری و وظیفه کتابخانه دیجیتالی در میان دانشجویان کارشناسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک تناسب فناوری و وظیفه کتابخانه دیجیتالی در میان دانشجویان کارشناسی در دانشگاه های منتخب نیجریه عنوان انگلیسی مقاله Perception of task-technology fit of digital library among undergraduates in selected universities in Nigeria انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهنمایی های کتابخانه دانشگاه برای مقابله با اخبار جعلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهنمایی های کتابخانه دانشگاه برای مقابله با اخبار جعلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راهنمایی های کتابخانه دانشگاه برای مقابله با اخبار جعلی: یک تحلیل محتوایی عنوان انگلیسی مقاله Academic library guides for tackling fake news: A content analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم مدیریت هوشمند تجهیزات کتابخانه مبتنی بر رزبری پای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم مدیریت هوشمند تجهیزات کتابخانه مبتنی بر رزبری پای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم مدیریت هوشمند تجهیزات کتابخانه مبتنی بر رزبری پای عنوان انگلیسی مقاله A Smart Ammunition Library Management System Based on Raspberry Pie انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رونمایی از ساختار فکری و تکامل پژوهش مدیریت منابع خارجی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رونمایی از ساختار فکری و تکامل پژوهش مدیریت منابع خارجی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رونمایی از ساختار فکری و تکامل پژوهش مدیریت منابع خارجی: بینشی از یک مطالعه کتاب سنجی عنوان انگلیسی مقاله Unveiling the intellectual structure and evolution of external resource management research: Insights from a bibliometric study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار فکری و تکامل پژوهش مدیریت منابع خارجی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار فکری و تکامل پژوهش مدیریت منابع خارجی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رونمایی از ساختار فکری و تکامل پژوهش مدیریت منابع خارجی: بینشی از یک مطالعه کتاب سنجی عنوان انگلیسی مقاله Unveiling the intellectual structure and evolution of external resource management research: Insights from a bibliometric study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی خدمات اطلاعاتی کتابخانه های دانشگاهی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی خدمات اطلاعاتی کتابخانه های دانشگاهی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازاریابی خدمات اطلاعاتی کتابخانه های دانشگاهی با استفاده از رسانه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Marketing academic library information services using social media انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کتابخانه عمومی و استفاده از رسانه های اجتماعی برای بازاریابی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کتابخانه عمومی و استفاده از رسانه های اجتماعی برای بازاریابی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک چالش ها و انگیزه های کتابخانه های عمومی و درک استفاده از رسانه های اجتماعی برای بازاریابی عنوان انگلیسی مقاله Understanding public libraries’ challenges, motivators, and perceptions toward the use of social media for marketing انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقالات انگلیسی رایگان علم اطلاعات و دانش شناسی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (به انگلیسی Knowledge and Information Science) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های علم اطلاعات با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره دانش شناسی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده علم اطلاعات و دانش شناسی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه علم اطلاعات و دانش شناسی به ترتیب سال انتشار: