مقالات Q1 علم اطلاعات و دانش شناسی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت و جذب دانشجویان از طریق برنامه ریزی کتابخانه دانشگاه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت و جذب دانشجویان از طریق برنامه ریزی کتابخانه دانشگاه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حمایت و جذب دانشجویان از طریق برنامه ریزی کتابخانه دانشگاه عنوان انگلیسی مقاله Supporting and engaging students through academic library programming انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی به عنوان پلتفرمی در بازاریابی کتابخانه دانشگاهی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی به عنوان پلتفرمی در بازاریابی کتابخانه دانشگاهی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی به عنوان پلتفرمی در بازاریابی کتابخانه دانشگاهی: یک مطالعه مقایسه ای عنوان انگلیسی مقاله Social media as a platform in academic library marketing: A comparative study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک تناسب فناوری و وظیفه کتابخانه دیجیتالی در میان دانشجویان کارشناسی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک تناسب فناوری و وظیفه کتابخانه دیجیتالی در میان دانشجویان کارشناسی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک تناسب فناوری و وظیفه کتابخانه دیجیتالی در میان دانشجویان کارشناسی در دانشگاه های منتخب نیجریه عنوان انگلیسی مقاله Perception of task-technology fit of digital library among undergraduates in selected universities in Nigeria انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهنمایی های کتابخانه دانشگاه برای مقابله با اخبار جعلی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهنمایی های کتابخانه دانشگاه برای مقابله با اخبار جعلی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راهنمایی های کتابخانه دانشگاه برای مقابله با اخبار جعلی: یک تحلیل محتوایی عنوان انگلیسی مقاله Academic library guides for tackling fake news: A content analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]