دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی نساجی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه جاذب مبتنی بر لجن نساجی برای حذف رنگ از پساب نساجی صنعتی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه جاذب مبتنی بر لجن نساجی برای حذف رنگ از پساب نساجی صنعتی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه جاذب مبتنی بر لجن نساجی برای حذف رنگ از پساب نساجی صنعتی عنوان انگلیسی مقاله Development of nanoporous textile sludge based adsorbent for the dye removal from industrial textile effluent انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ظرفیت های رسا و عملکردی منسوجات بافتنی در معرض نفوذ باد – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ظرفیت های رسا و عملکردی منسوجات بافتنی در معرض نفوذ باد – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی ظرفیت های رسا و عملکردی منسوجات بافتنی در معرض نفوذ باد عنوان انگلیسی مقاله Exploring expressive and functional capacities of knitted textiles exposed to wind influence انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند هدفه فرآیند تولید منسوجات – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند هدفه فرآیند تولید منسوجات – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی چند هدفه فرآیند تولید منسوجات با استفاده از یادگیری تقویت چند عامل مبتنی بر شبکه Q- عمیق عنوان انگلیسی مقاله Multi-objective optimization of the textile manufacturing process using deep-Q-network based multi-agent reinforcement learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر ساختار شبکه های تجارت به تجارت (B2B) – اسپرینگر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر ساختار شبکه های تجارت به تجارت (B2B) – اسپرینگر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر ساختار شبکه های تجارت به تجارت (B2B) در صنایع نساجی و پوششی ژاپن عنوان انگلیسی مقاله Changing structures of B2B networks in the Japanese textile and apparel industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر […]