دانلود رایگان مقاله ISI علوم و مهندسی آب به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور کاربرد یادگیری ماشین در ارزیابی کیفیت آب – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور کاربرد یادگیری ماشین در ارزیابی کیفیت آب – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی کاربرد یادگیری ماشین در ارزیابی کیفیت آب عنوان انگلیسی مقاله A review of the application of machine learning in water quality evaluation انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی عمق فرسایش در سازه های هیدرولیکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی عمق فرسایش در سازه های هیدرولیکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی عمق فرسایش در سازه های هیدرولیکی عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on erosion depth in hydraulic structures انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت آب با سیستم اطلاعات جغرافیایی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کیفیت آب با سیستم اطلاعات جغرافیایی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی کیفیت آب کانال Jhelum پایین در پاکستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) عنوان انگلیسی مقاله Water quality assessment of lower Jhelum canal in Pakistan by using geographic information system (GIS) انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب سطحی آرسنیک (V) از محلول آبی با استفاده از خاکستر اصلاح شده saxaul – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب سطحی آرسنیک (V) از محلول آبی با استفاده از خاکستر اصلاح شده saxaul – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جذب سطحی آرسنیک (V) از محلول آبی با استفاده از خاکستر اصلاح شده saxaul: منحنی همدما و مطالعه ترمودینامیکی عنوان انگلیسی مقاله Adsorption of arsenic (V) from aqueous solution using modifed saxaul ash: isotherm and thermodynamic study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ساختار بهینه کشاورزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ساختار بهینه کشاورزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی ساختار بهینه کشاورزی و اندازه جمعیت در یک حوضه آبخیز مخزن بر اساس ظرفیت حمل اکولوژیکی آب تحت عدم قطعیت عنوان انگلیسی مقاله Identification of the optimal agricultural structure and population size in a reservoir watershed based on the water ecological carrying capacity under uncertainty انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد فناوری نانو در بهبود آب‌های زیرزمینی – Ijesd 2011

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد فناوری نانو در بهبود آب‌های زیرزمینی – Ijesd 2011

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد فناوری نانو در بهبود آب‌های زیرزمینی عنوان انگلیسی مقاله Nanotechnology in Groundwater Remediation انتشار  مقاله سال ۲۰۱۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه Ijesd نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل چارچوبی TOPSIS فازی برای رتبه بندی تامین آب پایدار – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل چارچوبی TOPSIS فازی برای رتبه بندی تامین آب پایدار – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل چارچوبی TOPSIS فازی برای رتبه بندی تامین آب پایدار عنوان انگلیسی مقاله A Fuzzy TOPSIS model Framework for Ranking Sustainable Water Supply Alternatives انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات کم بودن عناصر در آب و تصفیه فاضلاب – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات کم بودن عناصر در آب و تصفیه فاضلاب – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Problems of Trace Elements in Water and Wastewater Treatment ترجمه عنوان مقاله مشکلات کم بودن عناصر در آب و تصفیه فاضلاب فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده مجدد از فاضلاب به عنوان جایگزین برای آبیاری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده مجدد از فاضلاب به عنوان جایگزین برای آبیاری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Agro-industrial wastewater reuse for irrigation of a vegetable crop succession under Mediterranean conditions ترجمه عنوان مقاله استفاده مجدد از فاضلاب صنعتی و کشاورزی به عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز توسط شاخص کیفیت آب – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز توسط شاخص کیفیت آب – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modifying the analysis made by water quality index using multi-criteria decision making methods ترجمه عنوان مقاله اصلاح آنالیز توسط شاخص کیفیت آب با استفاده از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی بررسی آب سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو تغییر جوی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی بررسی آب سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو تغییر جوی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Simulation of watershed hydrology and stream water quality under land use and climate change scenarios in Teshio River watershed, northern Japan ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی بررسی آب های سطحی آبخیز و کیفیت آب جاری تحت سناریو های تغییر جوی و کاربری زمین در آبخیز رودخانه تیشیو در شمال ژاپن […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت خطر بازیافت آب نیمه شهری کشاورزی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت خطر بازیافت آب نیمه شهری کشاورزی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Agricultural risk management of a peri-urban water recycling scheme to meet mixed land-use needs ترجمه عنوان مقاله  مدیریت خطر استفاده از طرح بازیافت آب نیمه شهری در کشاورزی برای پاسخگویی به نیاز های مختلف استفاده از زمین در کشاورزی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقالات انگلیسی رایگان علوم و مهندسی آب – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته علوم و مهندسی آب (به انگلیسی Water Science and Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی آب با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره علوم آب از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده علوم و مهندسی آب (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه علوم و مهندسی آب به ترتیب سال انتشار: