دانلود رایگان مقاله ISI کشورهای در حال توسعه به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم و نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم و نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تورم و نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله Inflation and income inequality in developed and developing countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سرمایه گذاری خارجی و مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر سرمایه گذاری خارجی و مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله Effect of foreign direct investments, economic development and energy consumption on greenhouse gas emissions in developing countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک مقاصد رفتار مصرف کنندگان برای مواجهه با زباله های پلاستیکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک مقاصد رفتار مصرف کنندگان برای مواجهه با زباله های پلاستیکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک مقاصد رفتار مصرف کنندگان برای مواجهه با زباله های پلاستیکی: چشم اندازی از یک کشور در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله Understanding consumers’ behavior intentions towards dealing with the plastic waste: Perspective of a developing country انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراوانی منابع طبیعی و تاثیر آن در توسعه مالی کشورهای KART – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فراوانی منابع طبیعی و تاثیر آن در توسعه مالی کشورهای KART – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی توسعه مالی ناشی از وام گروهی بانک جهانی و فراوانی منابع طبیعی در کشورهای KART عنوان انگلیسی مقاله Examining the World Bank Group lending and natural resource abundance induced financial development in KART countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت های زنان کارآفرین در کشورهای در حال توسعه – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت های زنان کارآفرین در کشورهای در حال توسعه – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR عنوان انگلیسی مقاله Constraints faced by women entrepreneurs […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سهم مورد انتظار صنعت فناوری ۴٫۰ برای عملکرد صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سهم مورد انتظار صنعت فناوری ۴٫۰ برای عملکرد صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سهم مورد انتظار صنعت فناوری ۴٫۰ برای عملکرد صنعتی عنوان انگلیسی مقاله The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکت، عملیات افشاگری، و عملکرد مالی بانک های نیجریایی عنوان انگلیسی مقاله Investment in corporate social responsibility, disclosure practices, and financial performance of banks in Nigeria انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کشورهای در حال توسعه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کشورهای در حال توسعه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهرک های سیاسی، صنعت معدن و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کشورهای در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله Political settlements, the mining industry and corporate social responsibility in developing countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب تامین کننده و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب تامین کننده و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب تامین کننده و عملکرد شرکت: شواهد تجربی از محیط یک کشور در حال توسعه عنوان انگلیسی مقاله Supplier Selection and Firm Performance: Empirical Evidence from a Developing Country’s Environment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار در کشورهای در حال توسعه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار در کشورهای در حال توسعه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sustainable supply chain management in developing countries: An analysis of the literature ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل انرژی خورشیدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل انرژی خورشیدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Potential of solar energy in developing countries for reducing energy-related emissions ترجمه عنوان مقاله پتانسیل انرژی خورشیدی در کشورهای در حال توسعه برای کاهش انتشار گازهای […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع پذیرش فناوری ساختمان سبز در کشورهای در حال توسعه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع پذیرش فناوری ساختمان سبز در کشورهای در حال توسعه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Critical barriers to green building technologies adoption in developing countries: The case of Ghana ترجمه عنوان مقاله موانع بحرانی برای پذیرش فناوری ساختمان سبز در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترویج پذیرش فناوری سبز در کشورهای در حال توسعه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترویج پذیرش فناوری سبز در کشورهای در حال توسعه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategies to promote green building technologies adoption in developing countries: The case of Ghana ترجمه عنوان مقاله استراتژی های ترویج پذیرش فناوری سبز در کشورهای […]

دانلود رایگان مقاله ISI کشورهای در حال توسعه (Developing Countries) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کشورهای در حال توسعه اینجا کلیک نمایید.