دانلود رایگان مقاله ISI درباره کشور ایران به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایشات تونل بادی سبک به منظور مطالعه فرسایش خاک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایشات تونل بادی سبک به منظور مطالعه فرسایش خاک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آزمایشات تونل بادی سبک به منظور مطالعه فرسایش خاک و ارتباط آن با ساختار خاک در استان فارس، ایران عنوان انگلیسی مقاله Portable wind tunnel experiments to study soil erosion by wind and its link to soil properties in the Fars province, Iran انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل شبکه های پیچیده در بازار سهام ایران و کاربرد مرکزگرایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل شبکه های پیچیده در بازار سهام ایران و کاربرد مرکزگرایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل شبکه های پیچیده در بازار سهام ایران: کاربرد مرکزگرایی عنوان انگلیسی مقاله Complex networks analysis in Iran stock market: The application of centrality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بانکداری موبایلی و رضایت مشتری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بانکداری موبایلی و رضایت مشتری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلی برای تحلیل تأثیر پذیرش بانکداری موبایلی بر تعامل و رضایت مشتری: مطالعه موردی بانکداری موبایلی در ایران عنوان انگلیسی مقاله A Model to Analyze the Effect of Mobile Banking Adoption on Customer Interaction and Satisfaction : A Case Study of M-Banking in Iran انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت درون جنسی و رفتار حفظ همسر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت درون جنسی و رفتار حفظ همسر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دینداری، رقابت درون جنسی و رفتارهای حفظ همسر در ایران عنوان انگلیسی مقاله Religiosity, intrasexual rivalry, and mate retention behaviors in Iran انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری سازمانی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of Knowledge Management on Organizational Productivity: A Case Study on […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح جداسازی زباله های خانگی در مبدا – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح جداسازی زباله های خانگی در مبدا – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر   مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Challenges in household solid waste separation plan (HSWSP) at source: a qualitative study in Iran ترجمه عنوان مقاله چالش ها […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمیته حسابرسی و نظارت بر سودآوری شرکت – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمیته حسابرسی و نظارت بر سودآوری شرکت – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of characteristics of audit committee and board on corporate profitability in Iran ترجمه عنوان مقاله تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی و نظارت بر سودآوری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط با مشتری، نوآوری و عملکرد – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط با مشتری، نوآوری و عملکرد – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Customer Relationship Management, Innovation and Performance ترجمه عنوان مقاله مدیریت ارتباط با مشتری، نوآوری و عملکرد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی استراتژیک برای کشت درختان در منازل شهری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی استراتژیک برای کشت درختان در منازل شهری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic planning for cultivation of fruit trees and shrubs in urban landscapes using the SWOT method: A case study for the city of Mashhad, Iran […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت سود و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت سود و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings quality and managerial access to debt financing: empirical evidence from Iran ترجمه عنوان مقاله کیفیت سود و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی: شواهد تجربی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از سرعت موجی برشی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از سرعت موجی برشی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of liquefaction potential of soil using the shear wave velocity in Tehran, Iran ترجمه عنوان مقاله تخمین پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از سرعت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه های روانگرایی در بابل، رویکردهای ایران – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه های روانگرایی در بابل، رویکردهای ایران – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Liquefaction maps in Babol City, Iran through probabilistic and deterministic approaches ترجمه عنوان مقاله نقشه های روانگرایی در بابل، رویکردهای احتمالی و قطعی ایران فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تعدیل مالی بر تغییرات حسابرسان – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تعدیل مالی بر تغییرات حسابرسان – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of financial restatement on auditor changes: Iranian evidence ترجمه عنوان مقاله اثر تعدیل مالی بر تغییرات حسابرسان: ایران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

دانلود رایگان مقاله ISI در مورد کشور ایران (Iran) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کشور ایران اینجا کلیک نمایید.