دانلود رایگان مقالات سال 2021 - صفحه 47 از 49 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص زبان اشاره هندی با استفاده از حسگرهای پوشیدنی و طبقه بندی چند برچسب – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص زبان اشاره هندی با استفاده از حسگرهای پوشیدنی و طبقه بندی چند برچسب – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص زبان اشاره هندی با استفاده از حسگرهای پوشیدنی و طبقه بندی چند برچسب عنوان انگلیسی مقاله Indian sign language recognition using wearable sensors and multi-label classification انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی نسبت های مخلوط با استفاده از طراحی آزمایش آماری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی نسبت های مخلوط با استفاده از طراحی آزمایش آماری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی نسبت های مخلوط با استفاده از طراحی آزمایش آماری با استفاده از روش سطح پاسخ – یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Optimization of mixture proportions by statistical experimental design using response surface method – A review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضرایب رگرسیون به عنوان مقیاس سه گانه برای تشخیص بدافزار – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضرایب رگرسیون به عنوان مقیاس سه گانه برای تشخیص بدافزار – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ضرایب رگرسیون به عنوان مقیاس سه گانه برای تشخیص بدافزار عنوان انگلیسی مقاله Regression coefficients as triad scale for malware detection انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی، حاکمیت شرکتی و رانت خواهی در جبران خسارت مدیرعامل – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی، حاکمیت شرکتی و رانت خواهی در جبران خسارت مدیرعامل – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه اجتماعی، حاکمیت شرکتی و رانت خواهی در جبران خسارت مدیرعامل: شواهدی از مدل های اقتصادسنجی مکانی عنوان انگلیسی مقاله Social network, corporate governance, and rent extraction in CEO compensation: Evidence from spatial econometric models انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل کننده FOPID با فیلتر کسری برای تنظیم کننده ولتاژ خودکار – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل کننده FOPID با فیلتر کسری برای تنظیم کننده ولتاژ خودکار – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل کننده FOPID با فیلتر کسری برای تنظیم کننده ولتاژ خودکار عنوان انگلیسی مقاله FOPID controller with fractional filter for an automatic voltage regulator انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات روانشناختی مختصر برای اختلال شخصیت مرزی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات روانشناختی مختصر برای اختلال شخصیت مرزی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مداخلات روانشناختی مختصر برای اختلال شخصیت مرزی. یک مرور سیستماتیک و فراتحلیل آزمایشات کنترل شده تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Brief psychological interventions for borderline personality disorder. A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علائم درونی مرتبط با سرعت پیری اپی ژنتیک در دوران کودکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علائم درونی مرتبط با سرعت پیری اپی ژنتیک در دوران کودکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله علائم درونی مرتبط با سرعت پیری اپی ژنتیک در دوران کودکی عنوان انگلیسی مقاله Internalizing symptoms associate with the pace of epigenetic aging in childhood انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمی سازی شباهت سیستم های گذار دارای برچسب غیر بی شباهت – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمی سازی شباهت سیستم های گذار دارای برچسب غیر بی شباهت – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کمی سازی شباهت سیستم های گذار دارای برچسب غیر بی شباهت عنوان انگلیسی مقاله Quantifying the similarity of non-bisimilar labelled transition systems انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان نمیباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب پیش بینی حملات و شکست ها برای یک شبکه تلفن همراه ۵G مشترک – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب پیش بینی حملات و شکست ها برای یک شبکه تلفن همراه ۵G مشترک – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب پیش بینی حملات و شکست ها برای یک شبکه تلفن همراه ۵G مشترک عنوان انگلیسی مقاله Attacks and failures prediction framework for a collaborative 5G mobile network انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد سازه ها با ستون های بتن مسلح – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد سازه ها با ستون های بتن مسلح – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی عملکرد سازه ها با ستون های بتن مسلح بهسازی شده با غلاف بندی فلزی عنوان انگلیسی مقاله Performance evaluation of structures with reinforced concrete columns retrofitted with steel jacketing انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختارهای داده ای I/O کارآمد برای نمایه سازی غیر همپوشانی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختارهای داده ای I/O کارآمد برای نمایه سازی غیر همپوشانی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساختارهای داده ای I/O کارآمد برای نمایه سازی غیر همپوشانی عنوان انگلیسی مقاله I/O-efficient data structures for non-overlapping indexing انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشریح بلاک چین بیت کوین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشریح بلاک چین بیت کوین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشریح بلاک چین بیت کوین: تجزیه و تحلیل تجربی شبکه بیت کوین (۲۰۰۹-۲۰۲۰) عنوان انگلیسی مقاله Dissecting bitcoin blockchain: Empirical analysis of bitcoin network (2009–۲۰۲۰) انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناخت چهره های نژادی دیگر تلاش بیشتری دارد – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناخت چهره های نژادی دیگر تلاش بیشتری دارد – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناخت چهره های نژادی دیگر تلاش بیشتری دارد: تأثیر دستورالعمل های شخصی سازی در اثرات ERP Dm مربوط به کدگذاری عنوان انگلیسی مقاله Recognising other-race faces is more effortful: The effect of individuation instructions on encoding-related ERP Dm effects انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه […]

در این صفحه لیست مقالات سال 2021 به زبان انگلیسی برای رشته های مختلف ارائه شده است. پس از مشاهده مشخصات مقاله میتوانید اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت PDF نمایید. برای دانلود رایگان مقالات انگلیسی 2021 با فرمت پی دی اف روی رشته مورد نظر خود کلیک کنید:

 

مقاله انگلیسی مدیریت 2021
مقاله انگلیسی بازاریابی 2021
مقاله انگلیسی اقتصاد 2021
مقاله انگلیسی حسابداری 2021
مقاله انگلیسی عمران 2021
مقاله انگلیسی کامپیوتر 2021
مقاله انگلیسی آی تی 2021
مقاله انگلیسی برق 2021
مقاله انگلیسی مهندسی صنایع 2021
مقاله انگلیسی پزشکی 2021
مقاله انگلیسی شیمی 2021
مقاله انگلیسی کشاورزی 2021
مقاله انگلیسی روانشناسی 2021
مقاله انگلیسی علوم اجتماعی 2021
مقاله انگلیسی صنایع غذایی 2021
مقاله انگلیسی زیست شناسی 2021
مقاله انگلیسی مکانیک 2021
مقاله انگلیسی معماری 2021
مقاله انگلیسی محیط زیست 2021
مقاله انگلیسی مهندسی پزشکی 2021
مقاله انگلیسی علوم تربیتی 2021
مقاله انگلیسی بیوتکنولوژی 2021

 

 

همچنین در لیست زیر جدیدترین مقالات انگلیسی منتشر شده در سال 2021 در نشریات معتبر ISI را مشاهده میکنید که به صورت رایگان با فرمت PDF می توانید دانلود نمایید: