سال انتشار - صفحه 918 از 956 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش حداکثر شبکه تقاضای منطقه ای

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش حداکثر شبکه تقاضای منطقه ای

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Maximal Covering Location Problems on networks with regional demand ترجمه عنوان مقاله  مساله مکان پوشش حداکثر در شبکه هایی با تقاضای منطقه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۸ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری […]

مقاله انگلیسی رایگان در بهینه سازی مشارکتی برای زمانبندی قطار در قطارهای سریع السیر

مقاله انگلیسی رایگان در بهینه سازی مشارکتی برای زمانبندی قطار در قطارهای سریع السیر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Collaborative optimization for train scheduling and train stop planning on high-speed railways ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مشارکتی برای زمانبندی قطار و برنامه ریزی ایست در قطارهای سریع السیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تحلیل پذیری چند ضلعی تصادفی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی تحلیل پذیری چند ضلعی تصادفی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Modelling uncertainty in stochastic multicriteria acceptability analysis ترجمه عنوان مقاله  عدم قطعیت مدل سازی در تحلیل پذیری چند ضلعی تصادفی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی کارکنان صنایع خدماتی دسترس تقاضای کارکنان انعطاف پذیر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی کارکنان صنایع خدماتی دسترس تقاضای کارکنان انعطاف پذیر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Employee Scheduling in Service Industries with Flexible Employee Availability and Demand ترجمه عنوان مقاله  برنامه ریزی کارکنان در صنایع خدماتی با در دسترس بودن و تقاضای کارکنان انعطاف پذیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب نگرش مخاطره آمیز تصمیم گیرنده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب نگرش مخاطره آمیز تصمیم گیرنده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Location choice and risk attitude of a decision maker ترجمه عنوان مقاله  انتخاب محل و نگرش مخاطره آمیز یک تصمیم گیرنده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله امگا – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مساله چندگانه واکنش سلسله مراتبی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مساله چندگانه واکنش سلسله مراتبی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A Multiobjective, Maximal Conditional Covering Location Problem Applied to the Relocation of Hierarchical  Emergency Response Facilities ترجمه عنوان مقاله  یک مساله چندگانه، حداکثر مشکلات پوشش داده شده برای جابجایی امکانات واکنش اضطراری سلسله مراتبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ریاضی مسائل بارگذاری کانکتور

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ریاضی مسائل بارگذاری کانکتور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Mathematical models for multicontainer loading problems ترجمه عنوان مقاله مدل های ریاضی برای مسائل بارگذاری چندین کانکتور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاهل بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تولید ستون کمترین مسائل هزینه مسدود منابع رله

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تولید ستون کمترین مسائل هزینه مسدود منابع رله

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Models and Column Generation Approach for the Resource-constrained Minimum Cost Path Problem with  Relays ترجمه عنوان مقاله  مدل ها و رویکرد تولید ستون برای کمترین مسائل هزینه مسدود هزینه منابع با رله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کراس داکینگ معکوس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کراس داکینگ معکوس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reverse Cross-Docking ترجمه عنوان مقاله  کراس داکینگ معکوس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۲۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  لجستیک و زنجیره تامین مجله  مجله امگا – Omega دانشگاه  دانشکده مدیریت، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشه بندی ماشین بردار پشتیبانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشه بندی ماشین بردار پشتیبانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Clustering categories in support vector machines ترجمه عنوان مقاله  دسته های خوشه بندی در ماشین های بردار پشتیبانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط  هوش مصنوعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیزعملکرد مدل تصادفی شارژ خودرو الکتریکی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیزعملکرد مدل تصادفی شارژ خودرو الکتریکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Scheduling and Performance Analysis under a Stochastic Model for Electric Vehicle Charging Stations ترجمه عنوان مقاله  برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل عملکرد تحت یک مدل تصادفی برای ایستگاه های شارژ خودرو الکتریکی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  قیمت گذاری زنجیره تامین به منظور سفارش مقررات کلاهبرداری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قیمت گذاری زنجیره تامین به منظور سفارش مقررات کلاهبرداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Production and Pricing Problems in Make-To-Order Supply Chain with Cap-and-Trade Regulation ترجمه عنوان مقاله  مشکلات تولید و قیمت گذاری در زنجیره تامین به منظور سفارش با مقررات کلاهبرداری و تجارت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح بندی مزارع انرژی موج اقیانوس مدل خواص بهینه سازی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح بندی مزارع انرژی موج اقیانوس مدل خواص بهینه سازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Layouts for Ocean Wave Energy Farms: Models, Properties, and Optimization ترجمه عنوان مقاله  طرح بندی برای مزارع انرژی موج اقیانوس: مدل ها، خواص، و بهینه سازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]