سال انتشار - صفحه 937 از 949 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات فرودگاه با تصمیم گیری چند معیاره فازی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات فرودگاه با تصمیم گیری چند معیاره فازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Evaluating the service quality of airports in Thailand using fuzzy multi-criteria decision making method ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی کیفیت خدمات فرودگاهها در تایلند با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر زیست محیطی انتشار هواپیما

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر زیست محیطی انتشار هواپیما

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Environmental impact of aircraft emissions and aviation fuel tax in Japan ترجمه عنوان مقاله  اثرات زیست محیطی انتشار هواپیما و مالیات بر سوخت هواپیما در ژاپن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد ایمنی حمل و نقل شهری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد ایمنی حمل و نقل شهری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Safety performance monitoring and measurement of civil aviation unit ترجمه عنوان مقاله  نظارت بر عملکرد ایمنی و اندازه گیری واحد حمل و نقل شهری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر در الگو شبکه ارتباط صنعت خط هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر در الگو شبکه ارتباط صنعت خط هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Organizational responses to uncertainty in the airline industry: Changes in patterns of communication  networks ترجمه عنوان مقاله  پاسخ های سازمانی به عدم قطعیت در صنعت خطوط هوایی: تغییرات در الگوهای شبکه های ارتباطی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی موجودی برای مشتری هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی موجودی برای مشتری هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Inventory optimization for a customer airline in a Performance Based Contract ترجمه عنوان مقاله   بهینه سازی موجودی برای یک مشتری هواپیمایی در یک قرارداد بر اساس عملکرد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات هوایی بهتر در ژاپن

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات هوایی بهتر در ژاپن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Perceptions of premium service and superiority: Why do customers pay more for high-value-added domestic  airline services in Japan? ترجمه عنوان مقاله  ادراک خدمات حقوقی و برتری: چرا مشتریان برای خدمات هوایی داخلی  با ارزش بالاتر در ژاپن بیشتر پرداخت می کنند؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع برای گزارش مسئولیت اجتماعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع برای گزارش مسئولیت اجتماعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Motivations and barriers for corporate social responsibility reporting: Evidence from the airline industry ترجمه عنوان مقاله  انگیزه ها و موانع برای گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت ها: شواهدی از صنعت هواپیمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گوش دادن به اولویت مسافر هواپیما

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گوش دادن به اولویت مسافر هواپیما

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A voice in the skies: Listening to airline passenger preferences ترجمه عنوان مقاله  صدایی در آسمان: گوش دادن به اولویت های مسافر هواپیمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  علوم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محیط فرودگاه بر احساس مسافر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر محیط فرودگاه بر احساس مسافر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Traveler anxiety and enjoyment: The effect of airport environment on traveler’s emotions ترجمه عنوان مقاله  اضطراب و لذت مسافرین: تاثیر محیط فرودگاه بر احساسات مسافر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند ریسک برخورد پرنده برای فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرآیند ریسک برخورد پرنده برای فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   The impact of variation in reporting practices on the validity of recommended birdstrike risk assessment  processes for aerodromes ترجمه عنوان مقاله   تاثیر تنوع در شیوه های گزارش دهی بر اعتبار فرآیندهای ارزیابی ریسک برخورد پرنده برای فرودگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز زیرساخت حمل و نقل هوایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز زیرساخت حمل و نقل هوایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Analyzing the effect of aviation infrastructure over aviation fuel consumption reduction ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل اثر زیرساخت حمل و نقل هوایی بر کاهش مصرف سوخت حمل و نقل هوایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  رضایت مشتری و وفاداری در بازار هواپیمایی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت مشتری و وفاداری در بازار هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An investigation of service quality, customer satisfaction and loyalty in China’s airline market ترجمه عنوان مقاله  بررسی کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری در بازار هواپیمایی چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار انتخاب فرودگاه مسافران با استفاده از مدل انتخاب ترکیبی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار انتخاب فرودگاه مسافران با استفاده از مدل انتخاب ترکیبی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A study on passengers’ airport choice behavior using hybrid choice model: A case study of Seoul  metropolitan area, South Korea ترجمه عنوان مقاله   بررسی رفتار انتخاب فرودگاه مسافران با استفاده از مدل انتخاب ترکیبی: مطالعه موردی از سئول منطقه شهری، کره  جنوبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]