سال انتشار - صفحه 937 از 959 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نامتقارن احساسات مشتری بر رضایت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نامتقارن احساسات مشتری بر رضایت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Asymmetric effects of customer emotions on satisfaction and loyalty in a utilitarian service context ترجمه عنوان مقاله  اثرات نامتقارن احساسات مشتری بر رضایت و وفاداری در یک زمینه خدمات مطلوب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت منابع فکری در فرآیند سیاست سازمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت منابع فکری در فرآیند سیاست سازمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The origins of policy ideas: The importance of think tanks in the enterprise policy process in the UK ترجمه عنوان مقاله  ریشه های ایده های سیاست: اهمیت منابع فکری در فرآیند سیاست سازمانی در انگلستان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سیستم مدیریت منابع انسانی اخلاقی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز سیستم مدیریت منابع انسانی اخلاقی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Empirical insights on the nature of synergies among HRM policies – An analysis of an ethics-oriented HRM  system ترجمه عنوان مقاله  بینش تجربی در مورد ماهیت هم افزایی سیاست های مدیریت منابع انسانی – تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت منابع  انسانی اخلاقی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری شرکت و سرمایه تاثیر گذار بر پیوستگی استراتژی نوآوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری شرکت و سرمایه تاثیر گذار بر پیوستگی استراتژی نوآوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Exploring the innovation strategies of young firms: Corporate venture capital and venture capital impact on  alliance innovation strategy ترجمه عنوان مقاله  بررسی استراتژی های نوآوری شرکت های جوان: سرمایه سرمایه گذاری شرکت ها و سرمایه های تاثیر گذار بر پیوستگی  های استراتژی نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه تحقیق و توسعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه تحقیق و توسعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  R&D expenditures, ultimate ownership and future performance: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله  هزینه های تحقیق و توسعه، مالکیت نهایی و عملکرد آینده: شواهد از چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشتری و اثر عدالت ابتکاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مشتری و اثر عدالت ابتکاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effect of customer-initiated justice on customer-oriented behaviors ترجمه عنوان مقاله  تاثیر عدالت ابتکاری توسط مشتری در رفتارهای مشتری گرا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله  مقاله پژوهشی (Research article) مقال بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش طبقه بندی گرین واشینگ پس از رسوایی فولکس واگن

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش طبقه بندی گرین واشینگ پس از رسوایی فولکس واگن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  “More than words”: Expanding the taxonomy of greenwashing after the Volkswagen scandal ترجمه عنوان مقاله “فرای کلمات”: گسترش طبقه بندی گرین واشینگ پس از رسوایی فولکس واگن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هویت اخلاقی سازمانی و اعتماد کارکنان به همکاران

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هویت اخلاقی سازمانی و اعتماد کارکنان به همکاران

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Organizational ethical climates and employee’s trust in colleagues, the supervisor, and the organization ترجمه عنوان مقاله  هویت های اخلاقی سازمانی و اعتماد کارکنان به همکاران، ناظر و سازمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اطلاعات آنلاین در سرمایه گذاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اطلاعات آنلاین در سرمایه گذاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The influence of online information on investing decisions of reward-based crowdfunding ترجمه عنوان مقاله  تاثیر اطلاعات آنلاین در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری مبتنی بر پاداش مبتنی بر مخارج فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی و مصرف جریان موسیقی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی و مصرف جریان موسیقی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Psychological ownership and music streaming consumption ترجمه عنوان مقاله  مالکیت روانشناختی و مصرف جریان موسیقی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت – هنر گرایش های مرتبط  مدیریت بازرگانی – بازاریابی – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی محصولات داخلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت روانشناختی محصولات داخلی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  “Ours” or “theirs”? Psychological ownership and domestic products preferences ترجمه عنوان مقاله “ما” یا “آنها”؟ مالکیت روانشناختی و ترجیحات محصولات داخلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) – مقاله مفهومی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خودارجاعی در قضاوت برند

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خودارجاعی در قضاوت برند

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Me, myself, and Ikea: Qualifying generic self-referencing effects in brand judgment ترجمه عنوان مقاله  من، خودم، و Ikea: اثرات تعیین کلی خودارجاعی در قضاوت برند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات دو زبانه برای مشتری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات دو زبانه برای مشتری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Speak my language or look like me? – Language and ethnicity in bilingual customer service recovery ترجمه عنوان مقاله  به زبان من صحبت کن یا شبیه به زبان من- زبان و قومیت در بازیابی خدمات دو زبانه برای مشتری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]