مقاله پژوهشی چیست؟ + دانلود رایگان مقالات علمی پژوهشی جدید به زبان انگلیسی

  • 0:51

مقالات پژوهشی یا Research Article

 

برگرفته از تحقیقی است كه به تازگی پایان یافته است و چون متكی بر یافته های تحقیقاتی است، گزارش تحقیق نیز به آن گفته می شود. مقالات پژوهشی غالبا از ارائه نتایجی که در آزمایشگاه بدست آمده است، حاصل می­شود به زبان ساده­ تر مقالات پژوهشی حاصل پژوهش و تحقیق و آزمایش در حوزه­ای خاص می­باشد.

 

برای دانلود رایگان جدیدترین مقالات پژوهشی روی رشته های زیر کلیک نمایید:

دانلود رایگان مقالات پژوهشی مدیریت

دانلود رایگان مقالات پژوهشی بازاریابی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی حسابداری

دانلود رایگان مقالات پژوهشی حقوق

دانلود رایگان مقالات پژوهشی جغرافیا

دانلود رایگان مقالات پژوهشی اقتصاد

دانلود رایگان مقالات پژوهشی آمار

دانلود رایگان مقالات پژوهشی برق

دانلود رایگان مقالات پژوهشی ژئوفیزیک

دانلود رایگان مقالات پژوهشی جوشکاری

دانلود رایگان مقالات پژوهشی بیوتکنولوژی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی تربیت بدنی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی پزشکی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی داروسازی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی دندانپزشکی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی دامپزشکی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی ریاضی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی روانشناسی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی کامپیوتر

دانلود رایگان مقالات پژوهشی کشاورزی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی گردشگری و توریسم

دانلود رایگان مقالات پژوهشی زبان شناسی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی زمین شناسی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی زیست شناسی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی شهرسازی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی شیمی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی فیزیک

دانلود رایگان مقالات پژوهشی عمران

دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم تربیتی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم ارتباطات اجتماعی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم اجتماعی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم سیاسی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی علوم و فنون هوایی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی معماری

دانلود رایگان مقالات پژوهشی نفت

دانلود رایگان مقالات پژوهشی معدن

دانلود رایگان مقالات پژوهشی منابع طبیعی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی محیط زیست

دانلود رایگان مقالات پژوهشی صنایع غذایی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی مکانیک

دانلود رایگان مقالات پژوهشی مهندسی انرژی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی مهندسی مواد

دانلود رایگان مقالات پژوهشی مهندسی صنایع

دانلود رایگان مقالات پژوهشی مهندسی پلیمر

دانلود رایگان مقالات پژوهشی مهندسی شیمی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی مهندسی پزشکی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی مهندسی هسته ای

دانلود رایگان مقالات پژوهشی آموزش زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی مترجمی زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقالات پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات IT

دانلود رایگان مقالات پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات ITC

دانلود رایگان مقالات پژوهشی علم اطلاعات و دانش شناسی

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.