مقاله مروری چیست؟ + دانلود رایگان مقالات مروری جدید به زبان انگلیسی

  • 11:53

مقالات مروری یا Review Article

 

مقالات مروری یک مرور و انالیز حیاتی و سازنده را از مقالات موجود چاپ شده در یک رشته از طریق خلاصه،آنالیز ها و مقایسه ها و گاها برای یافتن خلا های چشم گیر و یا مشکلات ارائه میدهند و توصیه هایی را برای تحقیقات آتی ارائه میدهند. از آنجا که این نوع مقالات داده ها و اطلاعات جدیدی را ازکار تحقیقاتی نویسنده بروز نمیدهند، دسته مقالات ثانویه طلقی میشوند. مقالات مروری می توانند به طور گسترده از سه نوع باشد: بررسی ادبیات، بررسی سیستماتیک و متا آنالیزها. مقالات مروری میتوانند در طول های مختلفی بسته به ژورنال و حیطه ی موضوعی یافت شوند. برای بررسی روایات و یا بررسی ادبیات این طول ممکن است از ۸۰۰۰ کلمه تا ۴۰۰۰۰کلمه باشد، و این در حالی است که بررسی سیستماتیک معمولا کمتر از ۱۰۰۰۰ کلمه طول دارند. در حالی که هستند ژورنالهایی که مقالات بررسی کوتاه با ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه طول را نیز چاپ میکنند.

 

برای دانلود رایگان جدیدترین مقالات مروری روی رشته های زیر کلیک نمایید:

 

دانلود رایگان مقالات مروری مدیریت

دانلود رایگان مقالات مروری بازاریابی

دانلود رایگان مقالات مروری اقتصاد

دانلود رایگان مقالات مروری حسابداری

دانلود رایگان مقالات مروری بیوتکنولوژی

دانلود رایگان مقالات مروری حقوق

دانلود رایگان مقالات مروری برق

دانلود رایگان مقالات مروری جغرافیا

دانلود رایگان مقالات مروری تربیت بدنی

دانلود رایگان مقالات مروری روانشناسی

دانلود رایگان مقالات مروری پزشکی

دانلود رایگان مقالات مروری علوم اجتماعی

دانلود رایگان مقالات مروری صنایع غذایی

دانلود رایگان مقالات مروری کشاورزی

دانلود رایگان مقالات مروری جوشکاری

دانلود رایگان مقالات مروری مهندسی پلیمر

دانلود رایگان مقالات مروری دندانپزشکی

دانلود رایگان مقالات مروری دامپزشکی

دانلود رایگان مقالات مروری کامپیوتر

دانلود رایگان مقالات مروری شهرسازی

دانلود رایگان مقالات مروری شیمی

دانلود رایگان مقالات مروری زیست شناسی

دانلود رایگان مقالات مروری عمران

دانلود رایگان مقالات مروری معماری

دانلود رایگان مقالات مروری علوم تربیتی

دانلود رایگان مقالات مروری مکانیک

دانلود رایگان مقالات مروری مهندسی انرژی

دانلود رایگان مقالات مروری مهندسی معدن

دانلود رایگان مقالات مروری مهندسی مواد

دانلود رایگان مقالات مروری مهندسی پزشکی

دانلود رایگان مقالات مروری محیط زیست

دانلود رایگان مقالات مروری منابع طبیعی

دانلود رایگان مقالات مروری داروسازی

دانلود رایگان مقالات مروری زمین شناسی

دانلود رایگان مقالات مروری مهندسی نفت

دانلود رایگان مقالات مروری مهندسی فناوری اطلاعات IT

دانلود رایگان مقالات مروری فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.