مقالات مدیریت الزویر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری تحول آفرین سبز، انگیزش بیرونی و درونی سبز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیرات رهبری تحول آفرین سبز، انگیزش بیرونی و درونی سبز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعال کردن خلاقیت سبز کارمندان: تأثیرات رهبری تحول آفرین سبز، انگیزش بیرونی و درونی سبز عنوان انگلیسی مقاله Unlocking employees’ green creativity: The effects of green transformational leadership, green intrinsic, and extrinsic motivation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ مصرف کنندگان به بسته بندی مواد غذایی سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ مصرف کنندگان به بسته بندی مواد غذایی سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ مصرف کنندگان به بسته بندی مواد غذایی سازگار با محیط زیست – یک بررسی منظم عنوان انگلیسی مقاله Consumers’ response to environmentally-friendly food packaging – A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فرهنگ ملی و ساختار صنعت بر وفاداری مشتری در خرده فروشی خواربار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر فرهنگ ملی و ساختار صنعت بر وفاداری مشتری در خرده فروشی خواربار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر فرهنگ ملی و ساختار صنعت بر وفاداری مشتری در خرده فروشی خواربار عنوان انگلیسی مقاله The influence of national culture and industry structure on grocery retail customer loyalty انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کسب و کار خانوادگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کسب و کار خانوادگی— یک حلقه مفقوده در اقتصاد؟ عنوان انگلیسی مقاله Family business—A missing link in economics? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل همگام سازی عملیاتی برای مرکز پخش در خدمات لجستیکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل همگام سازی عملیاتی برای مرکز پخش در خدمات لجستیکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل همگام سازی عملیاتی برای مرکز پخش در خدمات لجستیکی تجارت الکترونیک عنوان انگلیسی مقاله An operation synchronization model for distribution center in E-commerce logistics service انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی عوامل تعیین کننده هزینه حمل و نقل بار برای توسعه استراتژی های بازاریابی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی عوامل تعیین کننده هزینه حمل و نقل بار برای توسعه استراتژی های بازاریابی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقسیم بندی مبتنی بر هزینه بازارهای مسافرتی برای کرایه حمل بار: شناسایی عوامل تعیین کننده هزینه حمل و نقل بار برای توسعه استراتژی های بازاریابی عنوان انگلیسی مقاله Expenditure-based segmentation of freight travel markets: Identifying the determinants of freight transport expenditure for developing marketing strategies انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر اجاره زمینهای کشاورزی در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر اجاره زمینهای کشاورزی در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل مؤثر بر اجاره زمینهای کشاورزی در روستایی چین: شواهدی از سرمايه پرداخت های یارانه غلات عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting farmland rental in rural China: Evidence of capitalization of grain subsidy payments انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تامین رو به جلو برای تجهیزات پزشکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه زنجیره تامین رو به جلو برای تجهیزات پزشکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه زنجیره تأمین رو به جلو و معکوس برای تجهیزات پزشکی مصرف کننده با در نظر گرفتن خطر زیستی عنوان انگلیسی مقاله Forward and reverse supply chain network design for consumer medical supplies considering biological risk انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه مشتریان برای تعامل با برندهای لوکس در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه مشتریان برای تعامل با برندهای لوکس در رسانه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انگیزه مشتریان برای تعامل با برندهای لوکس در رسانه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Customers’ motivation to engage with luxury brands on social media انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی در عملیات زنجیره تامین B2B – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی در عملیات زنجیره تامین B2B – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاوش در استفاده از رسانه های اجتماعی در عملیات زنجیره تامین B2B عنوان انگلیسی مقاله Exploring social media use in B2B supply chain operations انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اینترنت اشیا و پیش بینی داده ها برای مدیریت انعطاف پذیر منابع انسانی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اینترنت اشیا و پیش بینی داده ها برای مدیریت انعطاف پذیر منابع انسانی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ElHealth: استفاده از اینترنت اشیا و پیش بینی داده ها برای مدیریت انعطاف پذیر منابع انسانی در بیمارستان های هوشمند عنوان انگلیسی مقاله ElHealth: Using Internet of Things and data prediction for elastic management of human resources in smart hospitals انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توافق نامه های تجارت آزاد و تاثیر آنها بر نرخ تورم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توافق نامه های تجارت آزاد و تاثیر آنها بر نرخ تورم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا توافق نامه های تجارت آزاد نرخ تورم را کاهش داده است؟ عنوان انگلیسی مقاله Have the free trade agreements reduced inflation rates? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم های تجارت انتشارات آلاینده ها در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم های تجارت انتشارات آلاینده ها در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی و اجرای سیستم های تجارت انتشارات آلاینده ها در چین: بازتاب دوازده ساله عنوان انگلیسی مقاله Designing and implementing pollutant emissions trading systems in China: A twelve-year reflection انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]