مقاله انگلیسی رایگان در مورد گلیسیری پروتئین های پنیر: پیامدهای تغذیه ای – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 51 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Glycation of whey proteins: Technological and nutritional implications ترجمه عنوان مقاله گلیسیری پروتئین های پنیر: پیامدهای فن آوری و تغذیه ای فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل بین لاکتوفرین و پروتئین های آب پنیر – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interaction between lactoferrin and whey proteins and its influence on the heat-induced gelation of whey proteins ترجمه عنوان مقاله تعامل بین لاکتوفرین و پروتئین های آب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الکترواسپینینگ نانوفیبری مواد غذایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Electrospinning of food-grade nanofibres from whey protein ترجمه عنوان مقاله الکترواسپینینگ نانوفیبری مواد غذایی از پروتئین آب پنیر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط صنایع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابتکارات بانکداری سبز: بخش بانکداری هندی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Green Banking Initiatives: A review of Indian Banking Sector ترجمه عنوان مقاله ابتکارات بانکداری سبز: بررسی بخش بانکداری هندی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز تیرهای کامپوزیت فولاد-بتن ضد زنگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of stainless steel-concrete composite beams ترجمه عنوان مقاله آنالیز تیرهای کامپوزیت فولاد-بتن ضد زنگ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی مواد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های ساخت آلیاژهای حافظه دار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Methods of fabricating Cu-Al-Ni shape memory alloys ترجمه عنوان مقاله روش های ساخت آلیاژهای حافظه دار Cu-Al-Ni فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی مواد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جوشکاری لیزری آلومینیوم حافظه ای Cu-Al-Be – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Laser welding of Cu-Al-Be shape memory alloys: Microstructure and mechanical properties ترجمه عنوان مقاله جوشکاری لیزری آلومینیوم حافظه ای Cu-Al-Be: خواص میکروارگانیسم و خواص مکانیکی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه لجستیک معکوس برای یخچال – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi-period reverse logistics network design for used refrigerators ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه لجستیک معکوس برای یخچال های چند دوره ای فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات مسیریابی تولید با لجستیک معکوس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Production routing problems with reverse logistics and remanufacturing ترجمه عنوان مقاله مشکلات مسیریابی تولید با لجستیک معکوس و بازسازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های لجستیک معکوس در سه شرکت صنعت فرایند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reverse logistics activities in three companies of the process industry ترجمه عنوان مقاله فعالیت های لجستیک معکوس در سه شرکت صنعت فرایند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی پویا برای IoT فعال لجستیک معکوس پایدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله IoT-enabled Dynamic Optimisation for Sustainable Reverse Logistics ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی پویا برای IoT فعال برای لجستیک معکوس پایدار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی شبکه لجستیک معکوس برای بازسازی محصول – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reverse logistics network design for product recovery and remanufacturing ترجمه عنوان مقاله طراحی شبکه لجستیک معکوس برای بازیابی و بازسازی محصول فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دخالت سه علف کش در جذب آهن در گیاهان ذرت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interference of three herbicides on iron acquisition in maize plants ترجمه عنوان مقاله دخالت سه علف کش در جذب آهن در گیاهان ذرت فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان