مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد اهمیت نتایج آماری در آزمایشات رفتار مصرف کننده – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the significance of statistically insignificant results in consumer behavior experiments ترجمه عنوان مقاله در مورد اهمیت نتایج آماری ناچیز در آزمایشات رفتار مصرف کننده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی آنالیز کلان داده ها توسط آمارگیران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How do statisticians analyse big data—Our story ترجمه عنوان مقاله چگونگی آنالیز کلان داده ها توسط آمارگیران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط آمار مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک راهنمای عملی برای کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A practical guide to big data ترجمه عنوان مقاله یک راهنمای عملی برای کلان داده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط آمار مجله آمار و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده: برخی از مسائل آماری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big data: Some statistical issues ترجمه عنوان مقاله کلان داده: برخی از مسائل آماری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط آمار مجله آمار و احتمال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون خطی قدرتمند برای استحکام برشی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Robust Linear Regression for Undrained Shear Strength Data ترجمه عنوان مقاله رگرسیون خطی قدرتمند برای اطلاعات استحکام برشی نامقاوم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش گروهی مدل رسیدگی به اطلاعات چوب درخت بلوط – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparison of multiple linear regression and group method of data handling models for 2 predicting sunset yellow dye removal onto activated carbon from oak tree wood […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف هوازی مواد بر اساس مدل رگرسیون خطی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Aero-Material Consumption Prediction Based on Linear Regression Model ترجمه عنوان مقاله پیش بینی مصرف هوازی مواد بر اساس مدل رگرسیون خطی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد مداوم مدل های رگرسیون خطی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 46 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consistent estimation of linear regression models using matched data ترجمه عنوان مقاله برآورد مداوم مدل های رگرسیون خطی با استفاده از داده های همسان فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل RKHS برای انتخاب متغیر در رگرسیون خطی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An RKHS model for variable selection in functional linear regression ترجمه عنوان مقاله مدل RKHS برای انتخاب متغیر در رگرسیون خطی کارکردی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودگردان سازی برای مدل های رگرسیون خطی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bootstrapping for multivariate linear regression models ترجمه عنوان مقاله خودگردان سازی برای مدل های رگرسیون خطی چند متغیره فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط آمار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون خطی امکانی با داده های فازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Possibilistic linear regression with fuzzy data: Tolerance approach with prior information ترجمه عنوان مقاله رگرسیون خطی امکانی با داده های فازی: رویکرد تحمل با اطلاعات قبلی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار خطا برای ساختن سیستم فتوولتاییک مجتمع – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Automatic fault detection for Building Integrated Photovoltaic (BIPV ) systems using time series methods ترجمه عنوان مقاله تشخیص خودکار خطا برای ساختن سیستم فتوولتاییک مجتمع (BIPV) […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت داده های کوچک در مقابل داده های بزرگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله When small data beats big data ترجمه عنوان مقاله وقتی داده های کوچک از پس کلان داده بر می آید فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان