مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندینگ شهری و هویت – الزویر 2012

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2012 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله City Branding and Identity ترجمه عنوان مقاله برندینگ شهری و هویت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط بازاریابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات مبتنی بر فنون (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Can arts-based interventions enhance labor market outcomes among youth? Evidence from a randomized trial in Rio de Janeiro ترجمه عنوان مقاله آیا مداخلات مبتنی بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی احتمال پیروزی در کریکت بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  In-play forecasting of win probability in One-Day International cricket: A dynamic logistic regression model ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی احتمال پیروزی در کریکت بین المللی یک روز: یک مدل رگرسیون لجستیک پویا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطای معنی مطلق مدرج

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A note on the Mean Absolute Scaled Error ترجمه عنوان مقاله نکته خطای معنی مطلق مدرج فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  3 صفحه رشته های مرتبط  آمار گرایش های مرتبط آمار توصیفی مجله  مجله بین المللی پیش بینی – International Journal of […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وزن مطلوب برای ترکیب پیش بینی تراکم

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A note on the estimation of optimal weights for density forecast combinations ترجمه عنوان مقاله  نکته ای برای برآورد وزن مطلوب برای ترکیب پیش بینی تراکم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  آمار گرایش های مرتبط  آمار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میانگین متحرک موزون نمایی امتیازمحور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Score-driven exponentially weighted moving averages and Value-at-Risk forecasting ترجمه عنوان مقاله  میانگین متحرک موزون نمایی امتیازمحور و  پیش بینی ارزش در معرض خطر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط   آمار گرایش های مرتبط   آمار توصیفی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظری ساده درباره پازل ترکیب پیش بینی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The forecast combination puzzle: A simple theoretical explanation ترجمه عنوان مقاله  پازل ترکیب پیش بینی: توضیح نظری ساده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  آمار گرایش های مرتبط  آمار توصیفی مجله  مجله بین المللی پیش بینی – International […]

مشاهده و دانلود رایگان