مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و بازده سهام – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Abnormal research and development investments and stock returns ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه غیر عادی و بازده سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همسانی کیفی و کنترل قیمت سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Qualitative similarity and stock price comovement ترجمه عنوان مقاله همسانی کیفی و کنترل قیمت سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سری زمانی فازی برای پیش بینی قیمت سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy time-series model based on rough set rule induction for forecasting stock price ترجمه عنوان مقاله مدل سری زمانی فازی بر اساس استنتاج قوانین مجموعه راف […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی قیمت سهام با استفاده از کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 46 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Pattern graph tracking-based stock price prediction using big data ترجمه عنوان مقاله پیش بینی قیمت سهام مبتنی بر ردیابی الگو با استفاده از کلان داده فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی قیمت سهام با رگرسیون بردار پشتیبانی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock Price Prediction Using Support Vector Regression on Daily and Up to the Minute Prices ترجمه عنوان مقاله پیش بینی قیمت سهام با استفاده از رگرسیون […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تست های اقتصاد سنجی بین قیمت سهام و اقتصاد کلان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Econometric testing on linear and nonlinear dynamic relation between stock prices and macroeconomy in China ترجمه عنوان مقاله تست های اقتصاد سنجی در ارتباط با پویایی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تورم بر حساسیت سرمایه گذاری به قیمت سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does inflation affect sensitivity of investment to stock prices? Evidence from emerging markets ترجمه عنوان مقاله تاثیر تورم بر حساسیت سرمایه گذاری به قیمت سهام: شواهد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازار سهام به عنوان شبکه زمانی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock market as temporal network ترجمه عنوان مقاله بازار سهام به عنوان شبکه زمانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش های مرتبط اقتصاد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط بازده سهام و اوراق قرضه و عدم اطمینان بازار سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock and bond return relations and stock market uncertainty: Evidence from wavelet analysis ترجمه عنوان مقاله روابط بازده سهام و اوراق قرضه و عدم اطمینان بازار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده بازار سهام: تحلیل تطبیقی بازارهای سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock market efficiency: A comparative analysis of Islamic and conventional stock markets ترجمه عنوان مقاله بازده بازار سهام: تجزیه و تحلیل تطبیقی بازارهای سهام اسلامی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات انعطاف پذیری قراردادی بر موفقیت پروژه – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of contractual flexibility on conflict and project success in megaprojects ترجمه عنوان مقاله اثرات انعطاف پذیری قراردادی بر تضاد و موفقیت پروژه در مگاپروژه فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت اقتصادی و بازار اعتباری رابط ها – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economic Activity and Credit Market Linkages: New Evidence From Italy ترجمه عنوان مقاله فعالیت اقتصادی و بازار اعتباری رابط ها: شواهد جدیدی از ایتالیا فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نتیجه رسانه های جمعی در احساسات سرمایه گذار – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impacts of the Mass Media Effect on Investor Sentiment ترجمه عنوان مقاله اثرات نتیجه رسانه های جمعی در احساسات سرمایه گذار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان