مقاله انگلیسی رایگان در مورد قصد پیگیری بانکداری موبایل اسلامی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does gender differences play any role in intention to adopt Islamic mobile banking? An empirical study ترجمه عنوان مقاله آیا تفاوت های جنسیتی در قصد پیگیری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک عوامل تعیین کننده پذیرش بانکداری تلفن همراه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Understanding the determinants of mobile banking adoption: a longitudinal study in brazil ترجمه عنوان مقاله درک عوامل تعیین کننده پذیرش بانکداری تلفن همراه: مطالعه طولی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر پیام های سبز بر روی خرید و فروش برند – الزویر 2013

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2013 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of ‘green’ messages on brand purchase and brand rejection ترجمه عنوان مقاله تاثیر پیام های سبز بر روی خرید و فروش برند فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک مواد خطرناک در یک اقتصاد مدور – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management of hazardous substances in a circular economy ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک مواد خطرناک در یک اقتصاد مدور فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک اقلیمی و بخش برق – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Climate risk management and the electricity sector ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک اقلیمی و بخش برق فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل سیاست و شیوه های مدیریت ریسک ارز شرکت ها – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 54 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An empirical analysis of corporate currency risk management policies and practices ترجمه عنوان مقاله یک تحلیل تجربی از سیاست ها و شیوه های مدیریت ریسک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک در یک محیط سیاسی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management in a policy environment: The particular challenges associated with extreme risks ترجمه عنوان مقاله مدیریت ریسک در یک محیط سیاسی: چالش های خاص […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد مدیریت ریسک پویا برای کاهش آسیب در کاردیومیوپاتی هیپرتروفی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A dynamic risk management approach to reduce harm in hypertrophic cardiomyopathy ترجمه عنوان مقاله رویکرد مدیریت ریسک پویا برای کاهش آسیب در کاردیومیوپاتی هیپرتروفی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک ساخت و ساز و مدیریت سهامداران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards integrating construction risk management and stakeholder management: A systematic literature review and future research agendas ترجمه عنوان مقاله به سوی یکپارچگی مدیریت ریسک ساخت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترویج پذیرش فناوری سبز در کشورهای در حال توسعه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 43 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategies to promote green building technologies adoption in developing countries: The case of Ghana ترجمه عنوان مقاله استراتژی های ترویج پذیرش فناوری سبز در کشورهای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست زیست محیطی، پذیرش فناوری و توزیع اندازه شرکت ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental policy, technology adoption and the size distribution of firms ترجمه عنوان مقاله سیاست زیست محیطی، پذیرش فناوری و توزیع اندازه شرکت ها فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ارتباط بین ارزش مشتری و رفتار پذیرش فناوری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investigating linkage between customer value and technology adoption behaviour: A study of banking sector in India ترجمه عنوان مقاله بررسی ارتباط بین ارزش مشتری و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد پذیرش فناوری خانوار در کشورهای در حال توسعه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economics of household technology adoption in developing countries: Evidence from solar technology adoption in rural India ترجمه عنوان مقاله اقتصاد پذیرش فناوری های خانوار در […]

مشاهده و دانلود رایگان