مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا هزینه های همگانی تولیدی است؟ – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Replication of “Is Public Expenditure Productive?” ترجمه عنوان مقاله آیا هزینه های همگانی تولیدی است؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات بر مصرف و درآمد و حساس بودن درآمد – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consumption Taxes, Income Taxes, and Revenue Sensitivity: States and the Great Recession ترجمه عنوان مقاله مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و حساس بودن درآمد: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد باز بودن، اندازه کشور و اندازه دولت – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Replication Study of “Openness, Country Size, and Government Size” ترجمه عنوان مقاله مطالعه تکراری “باز بودن، اندازه کشور و اندازه دولت” فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت اجتماعی و پس انداز – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social Security and Saving: An Update ترجمه عنوان مقاله امنیت اجتماعی و پس انداز: یک به روز رسانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ریسک مالیات بر ارزیابی سرمایه گذاران از فرار مالیاتی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Tax Risk Affect Investor Valuation of Tax Avoidance? ترجمه عنوان مقاله تاثیر ریسک مالیات بر ارزیابی سرمایه گذاران از فرار مالیاتی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چه زمانی مدیران خارجی ناظران موثرتری هستند؟ – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله When Are Outside Directors More Effective Monitors? Evidence From Real Activities Manipulation ترجمه عنوان مقاله چه زمانی مدیران خارجی ناظران موثرتری هستند؟ شواهد از دستکاری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چه کسی از روند انطباق IFRS در چین سود می برد؟ – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Who Benefits From IFRS Convergence in China? ترجمه عنوان مقاله چه کسی از روند انطباق IFRS در چین سود می برد؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات پوشش و دقت پیش بینی درآمد – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Coverage Changes and Earnings Forecast Accuracy ترجمه عنوان مقاله تغییرات پوشش و دقت پیش بینی درآمد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تورم و کارآیی مواد غذایی در بازار آینده هند – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Empirical Investigation on Food Inflation and Efficiency Issues in Indian Agri-futures Market ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی در مورد مسائل تورم و کارآیی مواد غذایی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی صادرات هند و عملکرد اقتصادهای در حال ظهور آسیا – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Technological Intensity of Indian Exports and the Performance of Emerging Asian Economies ترجمه عنوان مقاله شدت تکنولوژی صادرات هند و عملکرد اقتصادهای در حال ظهور […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رشد صادرات بر تولید غیر نفتی در کشورهای آفریقا – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Growth Effect of Export Promotion on Non-oil Output in Sub-Saharan Africa (1970–2014) ترجمه عنوان مقاله تاثیر رشد صادرات بر تولید غیر نفتی در کشورهای جنوب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ادغام مالی بازارهای سهام BRICS: تحلیل تجربی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing Financial Integration of BRICS Equity Markets: An Empirical Analysis ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ادغام مالی بازارهای سهام BRICS: تحلیل تجربی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کننده زیرساخت و تامین مالی آن – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of Infrastructure and Its Financing ترجمه عنوان مقاله تعیین کننده زیرساخت و تامین مالی آن فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت و […]

مشاهده و دانلود رایگان