مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance mechanisms and accounting conservatism: evidence from Egypt ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری: شواهدی از مصر فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد طبیعت ناپایدار تحقیقات انتقادی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the elusive nature of critical (accounting) research ترجمه عنوان مقاله در مورد طبیعت ناپایدار تحقیقات انتقادی (حسابداری) فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی برای تحقیقات حسابداری انتقادی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Beyond conventional boundaries: Corporate governance as inspiration for critical accounting research ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی به عنوان الهام بخشی برای تحقیقات حسابداری انتقادی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های انتقادی در مورد حسابداری انتقادی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A case study of critique: Critical perspectives on critical accounting ترجمه عنوان مقاله مطالعه موردی نقد: دیدگاه های انتقادی در مورد حسابداری انتقادی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات حسابداری انتقادی و نئولیبرالیسم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Critical accounting research and neoliberalism ترجمه عنوان مقاله تحقیقات حسابداری انتقادی و نئولیبرالیسم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری گرایش های مرتبط حسابداری مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت زیست محیطی در حکومت محلی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental management accounting in local government: Functional and institutional imperatives ترجمه عنوان مقاله حسابداری مدیریت زیست محیطی در حکومت محلی: دستورات تابعی و موسسه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیمات آمیخته درباره ریسک و تلاش – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of cognitive frames in combined decisions about risk and effort ترجمه عنوان مقاله نقش قالب های شناختی در تصمیمات آمیخته درباره ریسک و تلاش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance implication of market orientation and use of management accounting systems ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک و سیستم مدیریت کیفیت – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Linking strategic management accounting and quality management systems ترجمه عنوان مقاله مرتبط سازی حسابداری مدیریت استراتژیک و سیستم های مدیریت کیفیت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic management accounting and decision making: A survey of the Nigerian Banks ترجمه عنوان مقاله حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری: تحقیقی از بانک های نیجریایی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل برنامه ریزی هدف برای حسابداری مدیریت و حسابرسی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Goal programming model for management accounting and auditing: a new typology ترجمه عنوان مقاله مدل برنامه ریزی هدف برای حسابداری مدیریت و حسابرسی: توپولوژی جدید […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نهادینه سازی حسابداری مدیریت در شرکت های خانوادگی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The institutionalization of management accounting tools in family firms: the relevance of multiple logics ترجمه عنوان مقاله نهادینه سازی حسابداری مدیریت در شرکت های خانوادگی: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی بیمه: رویکرد هزینه سرمایه ای – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Insurance valuation: A computable multi-period cost-of-capital approach ترجمه عنوان مقاله ارزیابی بیمه: یک رویکرد هزینه سرمایه ای چند زمانه قابل محاسبه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان