مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک خطی سازي برای ساختارهای با میراگرهای ویسکوز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Improved stochastic linearization technique for structures with nonlinear viscous dampers ترجمه عنوان مقاله تکنیک خطی سازي تصادفی اصلاح شده برای ساختارهای با میراگرهای ویسکوز غيرخطی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ساختمان پس از زلزله با منطق فازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Post-earthquake assessment of buildings damage using fuzzy logic ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ساختمان پس از زلزله با استفاده از منطق فازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری لرزه ای پی کم عمق در خاک آهکی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of the Seismic Bearing Capacity of Shallow Foundations Located on the Two-Layered Clayey Soils ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ظرفیت باربری لرزه ای پی های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری پی های کم عمق در شن از N و φ – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Comparative Study on Bearing Capacity of Shallow Foundations in Sand from N and ϕ ترجمه عنوان مقاله مطالعات تطبیقی در مورد ظرفیت باربری پی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون دیواری سبک – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prediction of bearing capacity of thin-walled foundation: a simulation approach ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون دیواری سبک: یک روش شبیه سازی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل مدل غیر پارامتری در پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The potential of nonparametric model in foundation bearing capacity prediction ترجمه عنوان مقاله پتانسیل مدل غیر پارامتری در پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری فونداسیون کامپوزیتی با شمع مرکب – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bearing Capacity of the New Composite Foundation with Discrete Material-Concrete Compound Piles ترجمه عنوان مقاله ظرفیت باربری فونداسیون کامپوزیتی جدید با شمع های مرکب بتن-مواد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری شمع محور بر اساس گسترش حفره ای استوانه ای – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation Of Bearing Capacity Of Driven Piles, Based On The Results Of Solution Of The Cylindrical Cavity Expansion Problem ترجمه عنوان مقاله بررسی ظرفیت باربری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ظرفیت باربری بار محوری نهایی شمع ها – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical ANFIS-Based Formulation for Prediction of the Ultimate Axial Load Bearing Capacity of Piles Through CPT Data ترجمه عنوان مقاله فرمول بندی مبتنی بر ANFIS […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری گروه های شمعی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bearing capacity of pile groups under vertical eccentric load ترجمه عنوان مقاله ظرفیت باربری گروه های شمعی تحت بار خارج از مرکز عمودی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار فونداسیون شمعی تحت بارهای محوری چرخه ای – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical simulation on behavior of pile foundations under cyclic axial loads ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی عددی در مورد رفتار فونداسیون شمعی تحت بارهای محوری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی فونداسیون شمعی توسط شبکه عصبی مصنوعی – اسپرینگر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance evaluation of nature-inspired algorithms for the design of bored pile foundation by artificial neural networks ترجمه عنوان مقاله ارزیابی عملکرد الگوریتم های الهام گرفته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه بهسازی زمین در واکنش های فونداسیون شمعی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Study of Ground Treatment on Improvement of Pile Foundation Response in Liquefiable Soils ترجمه عنوان مقاله مطالعه بهسازی زمین در بهبود واکنش های فونداسیون شمعی […]

مشاهده و دانلود رایگان