مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع آبی برای توسعه پایدار – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Water resource management for sustainable development ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع آبی برای توسعه پایدار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی عمران گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت مشکلات منابع آبی در آبیاری کشاورزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of different strategies for managing the water resources problems of irrigated agriculture ترجمه عنوان مقاله ارزیابی استراتژی های مختلف برای مدیریت مشکلات منابع آبی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد سناریوهای مصنوعی در نگرانی های منابع آبی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Application of synthetic scenarios to address water resource concerns: A management-guided case study from the Upper Colorado River Basin ترجمه عنوان مقاله کاربرد سناریو های مصنوعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت آب در دنیای تحول – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Water Security in a Changing World ترجمه عنوان مقاله امنیت آب در دنیای تحول فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی عمران گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمایت از مدیریت و توسعه منابع آب پایدار در چین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Regionalization of water environmental carrying capacity for supporting the sustainable water resources management and development in China ترجمه عنوان مقاله منطقه بندی ظرفیت حمل محیطی آب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع آب با استفاده از اندازه گیری جریان لحظه ای – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Posterior assessment of reference gages for water resources management using instantaneous flow measurements ترجمه عنوان مقاله ارزیابی نهایی ارقام مرجع برای مدیریت منابع آب با استفاده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت در مدیریت یکپارچه منابع آب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Conflicts and security in integrated water resources management ترجمه عنوان مقاله تعارض و امنیت در مدیریت یکپارچه منابع آب فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انعطاف پذیری برای مدیریت منابع آب تحت عدم اطمینان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Resilience-based performance metrics for water resources management under uncertainty ترجمه عنوان مقاله معیارهای عملکرد مبتنی بر انعطاف پذیری برای مدیریت منابع آب تحت عدم اطمینان فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های تشخیص نشت آکوستیک برای خطوط لوله آب – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 49 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal selection of acoustic leak detection techniques for water pipelines using multi-criteria decision analysis ترجمه عنوان مقاله انتخاب مطلوب تکنیک های تشخیص نشت آکوستیک برای خطوط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقايسه مدل های تصميم گيری چند معياره جبران ناپذير – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparison of Compensatory and non-Compensatory Multi Criteria Decision Making Models in Water Resources Strategic Management ترجمه عنوان مقاله مقايسه مدل های تصميم گيری چند معياره […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تهدیدات توسعه پایدار زمین و تصرف آب – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Threats to sustainable development posed by land and water grabbing ترجمه عنوان مقاله تهدیدات توسعه پایدار زمین و تصرف آب فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده مجدد از فاضلاب به عنوان جایگزین برای آبیاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Agro-industrial wastewater reuse for irrigation of a vegetable crop succession under Mediterranean conditions ترجمه عنوان مقاله استفاده مجدد از فاضلاب صنعتی و کشاورزی به عنوان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش مدل های سیستم آب با یکپارچه سازی داده های بزرگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing water system models by integrating big data ترجمه عنوان مقاله افزایش مدل های سیستم آب با یکپارچه سازی داده های بزرگ فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان