مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی سیستم های حمل و نقل با خودرو های اتوماتیک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling Transportation Systems involving Autonomous Vehicles: A State of the Art ترجمه عنوان مقاله مدل سازی سیستم های حمل و نقل با شمولیت خودرو های اتوماتیک: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سیستم های حمل و نقل از طراحی تا ساخت و ساز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Integrating transportation systems management and operations into the project life cycle from planning to construction: A synthesis of best practices ترجمه عنوان مقاله ادغام مدیریت سیستم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه فضای شهری با تحلیل چند معیار مبتنی بر GIS – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban green space development using GIS-based multi-criteria analysis in Addis Ababa metropolis ترجمه عنوان مقاله توسعه فضای شهری با استفاده از تجزیه و تحلیل چند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری لرزه ای فونداسیون سطحی در زمین شیبدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seismic bearing capacity of surficial foundations on sloping cohesive ground ترجمه عنوان مقاله ظرفیت باربری لرزه ای فونداسیون سطحی در زمین شیبدار منسجم فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه پاسخ جانبی پی های سطحی دور از ساحل – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Insight into the lateral response of offshore shallow foundations ترجمه عنوان مقاله دیدگاه پاسخ جانبی پی های سطحی دور از ساحل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مدل سازی عددی رفتار غیر ارتجاعی پی سطحی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical modelling method for inelastic and frequency-dependent behavior of shallow foundations ترجمه عنوان مقاله روش مدل سازی عددی برای رفتار غیر ارتجاعی و وابسته به فرکانس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد فونداسیون سطحی تعبیه شده در شن و ماسه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A numerical investigation on the yield surface for shallow foundations embedded in sand ترجمه عنوان مقاله تحقیقات عددی بر روی سطح عملکرد فونداسیون سطحی تعبیه شده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ های لرزه ای سازه های بتنی با توجه به میزان فشار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Experimental and numerical investigations on seismic responses of reinforced concrete structures considering strain rate effect ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی و عددی در پاسخ های لرزه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ لرزه ای سازه های پل با ستون های قطعه ای – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical studies on the seismic responses of bridge structures with precast segmental columns ترجمه عنوان مقاله مطالعات عددی در مورد پاسخ لرزه ای سازه های پل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات ته نشست روانگرای لایه لایه بر پاسخ لرزه ای ساختمان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of layered liquefiable deposits on the seismic response of an underground structure ترجمه عنوان مقاله اثرات ته نشست روانگرای لایه لایه بر پاسخ لرزه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پاسخ لرزه ای با میراگر جرمی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seismic response control with inelastic tuned mass dampers ترجمه عنوان مقاله کنترل پاسخ لرزه ای با میراگر جرمی تنظیم شده بدون کشش فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبردهای مدیریت ریسک سیاسی در پروژه ساخت – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Identifying Political Risk Management Strategies in International Construction Projects ترجمه عنوان مقاله شناخت راهبردهای مدیریت ریسک سیاسی در پروژه ساخت و ساز بین المللی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد کارگاه مدیریت ریسک – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management workshop application: a case study of Ahwaz Urban Railway project ترجمه عنوان مقاله کاربرد کارگاه مدیریت ریسک: مطالعه موردی پروژه راه آهن […]

مشاهده و دانلود رایگان