مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت حفاظت از دانش در خدمات شبکه های اجتماعی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Novel Framework for Internet of Knowledge Protection in Social Networking Services ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب جدید برای اینترنت حفاظت از دانش در خدمات شبکه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کلان داده ها برای شهرهای هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A novel big data analytics framework for smart cities ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب جدید تجزیه و تحلیل کلان داده ها برای شهرهای هوشمند فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده های شبکه های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social networking big data: Opportunities, solutions, and challenges ترجمه عنوان مقاله کلان داده های شبکه های اجتماعی: فرصت ها، راه حل ها و چالش ها فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده و علوم داده در مراقبت های ویژه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big Data and Data Science in Critical Care ترجمه عنوان مقاله کلان داده و علوم داده در مراقبت های ویژه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک نظرسنجی در مورد یادگیری عمیق برای کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A survey on deep learning for big data ترجمه عنوان مقاله یک نظرسنجی در مورد یادگیری عمیق برای کلان داده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تجربی در چارچوب کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An experimental survey on big data frameworks ترجمه عنوان مقاله یک بررسی تجربی در چارچوب داده های بزرگ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده در علوم پزشکی و پزشکی قانونی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big data in forensic science and medicine ترجمه عنوان مقاله کلان داده در علوم پزشکی و پزشکی قانونی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع در سیستم عامل اینترنت اشیا – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Survey on Resource Management in IoT Operating Systems ترجمه عنوان مقاله یک تحقیق درباره مدیریت منابع در سیستم های عامل اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری انرژی مسیریابی و تکنیک های بهینه سازی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Survey of Energy Efficient Routing and Optimization Techniques in Wireless Sensor Networks ترجمه عنوان مقاله یک تحقیق درباره بهره وری انرژی مسیریابی و تکنیک های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های طرح SaaS مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر ابر – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis of performance measures in cloud-based ubiquitous SaaS CRM project systems ترجمه عنوان مقاله آنالیز مقیاس عملکرد در سیستم های طرح SaaS مدیریت ارتباط با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت حجم کاری در سیستم مدیریت پایگاه داده – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Workload Management in Database Management Systems: A Taxonomy ترجمه عنوان مقاله مدیریت حجم کاری در سیستم های مدیریت پایگاه داده: یک طبقه بندی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر پایه ها در تحقیقات سیستم های اطلاعاتی تهدید کننده – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Shifting baselines in information systems research threaten our future relevance ترجمه عنوان مقاله تغییر پایه ها در تحقیقات سیستم های اطلاعاتی تهدید کننده ارتباط های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند بین سیستم های اطلاعاتی و انعطاف پذیری – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Conceptualising the link between information systems and resilience: A developing country field study ترجمه عنوان مقاله پیوند بین سیستم های اطلاعاتی و انعطاف پذیری: یک […]

مشاهده و دانلود رایگان