مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی هوای آنلاین: اطلاعات روزانه محیط – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Air pollution online: everyday environmental information on the social media site Sina Weibo ترجمه عنوان مقاله آلودگی هوای آنلاین: اطلاعات روزانه محیط در سایت رسانه اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید الکتریسته در یاخته های زنده با تصفیه فاضلاب کارخانه – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancement of Bioelectricity Generation from Treatment of Distillery Wastewater Using Microbial Fuel Cell ترجمه عنوان مقاله افزایش تولید الکتریسته در یاخته های زنده با تصفیه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کارخانه با فناوری کرم خاکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Biological treatment of distillery wastewater by application of the vermifiltration technology ترجمه عنوان مقاله تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کارخانه با به کارگیری فناوری کرم خاکی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد لایه گوگرد استخراج شده از معدن در شکل های گوناگون زباله – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Chemistry of Sulfur-Contaminated Soil Substrate from a Former Frasch Extraction Method Sulfur Mine Leachate with Various Forms of Litter in a Controlled Experiment ترجمه عنوان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های آلودگی خاک توسط فلزات سنگین – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Indices of soil contamination by heavy metals – methodology of calculation for pollution assessment (minireview) ترجمه عنوان مقاله شاخص های آلودگی خاک توسط فلزات سنگین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی خاک بر اساس رسوبات جو – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Geostatistical modelling as an assessment tool of soil pollution based on deposition from atmospheric air ترجمه عنوان مقاله مدلسازی زمین آماری به عنوان ابزاری برای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی خاک با فلزات سمی در یک پناهگاه – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Soil Contamination by Toxic Metals Near an Antarctic Refuge in Robert Island, Maritime Antarctica: A Monitoring Strategy ترجمه عنوان مقاله آلودگی خاک با فلزات سمی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سمیت استنشاق شبانه روزی آلودگی محیط زیست – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Circadian Toxicity of Environmental Pollution. Inhalation of polluted air to give a precedent ترجمه عنوان مقاله سمیت استنشاق شبانه روزی آلودگی محیط زیست هوای آلوده شده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی محیط زیست به عنوان موتور صنعتی سازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental pollution as engine of industrialization ترجمه عنوان مقاله آلودگی محیط زیست به عنوان موتور صنعتی سازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط محیط زیست […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر گردشگری بر آلودگی محیط زیست – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of tourism on environmental pollution: Further evidence from Malaysia, Singapore and Thailand ترجمه عنوان مقاله تأثیر گردشگری بر آلودگی محیط زیست: شواهد بیشتر از مالزی، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی تصفیه فاضلاب کارخانه با قدرت بالا – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comprehensive review on treatment of high-strength distillery wastewater in advanced physico-chemical and biological degradation pathways ترجمه عنوان مقاله بازبینی جامع در مورد تصفیه فاضلاب کارخانه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلیظ کردن فاضلاب کارخانه ملاس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Concentrating molasses distillery wastewater using biomimetic forward osmosis (FO) membranes ترجمه عنوان مقاله غلیظ کردن فاضلاب کارخانه ملاس با استفاده از غشاهای اسمز معکوس بیومیمتیک (FO) […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال انرژی های تجدید پذیر – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Renewable energy transition: a market-driven solution for the energy and environmental concerns in Chile ترجمه عنوان مقاله انتقال انرژی های تجدید پذیر: یک راه حل […]

مشاهده و دانلود رایگان