مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار مالکیت و عملکرد بانک – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ownership structure and bank performance in EU-15 countries ترجمه عنوان مقاله ساختار مالکیت و عملکرد بانک در 15 کشور اتحادیه اروپا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate Governance Reforms and Bank Performance: Evidence from the Middle East and North Africa ترجمه عنوان مقاله اصلاحات حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک: شواهدی از خاورمیانه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش میزان موفقیت بانک ها در اقتصاد در حال توسعه – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Measuring the performance efficiency of banks in a developing economy: The case study of Indian public sector vs private sector ترجمه عنوان مقاله سنجش میزان موفقیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار بازار، اجرای بانک و عملکرد بانکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Market Structure, Bank Conduct and Bank Performance: Evidence from ASEAN nations ترجمه عنوان مقاله ساختار بازار، اجرای بانک و عملکرد بانکی: شواهد از ASEAN فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجازات های مالی و عملکرد بانک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  47 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Financial penalties and bank performance ترجمه عنوان مقاله مجازات های مالی و عملکرد بانک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط بانکداری، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های هیئت مدیره و عملکرد بانک در هند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board characteristics and bank performance in India ترجمه عنوان مقاله ویژگی های هیئت مدیره و عملکرد بانک در هند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تحلیلی برای مدلسازی مالی و مدیریت ریسک – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Preface: analytical models for financial modeling and risk management ترجمه عنوان مقاله مدل تحلیلی برای مدلسازی مالی و مدیریت ریسک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در موردشیوه های مدیریت ریسک بانک های اسلامی و متعارف – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A comparative study of Islamic and conventional banks’ risk management practices: empirical evidence from Pakistan ترجمه عنوان مقاله مطالعه مقایسه ای شیوه های مدیریت ریسک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سودمندی مدیریت ریسک سازمانی در دو بانک – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Usefulness of enterprise risk management in two banks ترجمه عنوان مقاله سودمندی مدیریت ریسک سازمانی در دو بانک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مدیریت ریسک در بانکداری – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management behaviour in banking ترجمه عنوان مقاله رفتار مدیریت ریسک در بانکداری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط بانکداری، مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاهی، تعیین کننده ها و ارزش مدیریت ریسک اعتبار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Awareness, Determinants and Value of Reputation Risk Management: Empirical Evidence from the Banking and Insurance Industry ترجمه عنوان مقاله آگاهی، تعیین کننده ها و ارزش مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده در پذیرش بانکداری موبایلی توسط نسل Y – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants affecting mobile banking adoption by generation Y based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model modified by the Technology Acceptance Model […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بانکداری موبایلی در یک اقتصاد در حال ظهور – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  43 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mobile banking adoption in an emerging economy: An empirical analysis of young Indian consumers ترجمه عنوان مقاله پذیرش بانکداری موبایلی در یک اقتصاد در حال ظهور: […]

مشاهده و دانلود رایگان