مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه خط مشی عمومی در گروه پویای تصمیم گیری – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Public Policy Perspective on Group Decision-Making Dynamics in Foreign Policy ترجمه عنوان مقاله دیدگاه خط مشی عمومی در گروه پویای تصمیم گیری در خط مشی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کلان داده در خط مشی گذاری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big data for policymaking: fad or fasttrack? ترجمه عنوان مقاله کلان داده در خط مشی گذاری: محو و نابودی یا احتمال ترقی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی سیستم فازی خبره برای گزینش استراتژی مدیریت دانش – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Designing an expert fuzzy system to select the appropriate knowledge management strategy in accordance with APO model and Bloodgood KM strategies: a case study ترجمه عنوان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر جهانی سازی در بوجود آمدن کودکان کار – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of globalization and credit market imperfections on the incidence of child labour ترجمه عنوان مقاله اثر جهانی سازی و بازار اعتباری نقص ها در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست در کسب و کار و رسانه های جمعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business failure and mass media: An analysis of media exposure in the context of delisting event ترجمه عنوان مقاله شکست در کسب و کار و رسانه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب تحول سازمانی برای خدمات سازی دیجیتالی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An organizational change framework for digital servitization: Evidence from the Veneto region ترجمه عنوان مقاله چارچوب تحول سازمانی برای خدمات سازی دیجیتالی: شواهدی از منطقه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر استراتژی کسب و کار در محیط اطلاعات شرکت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Business Strategy Impact a Firm’s Information Environment? ترجمه عنوان مقاله تاثیر استراتژی کسب و کار در محیط اطلاعات شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آشکار سازی ضعف کنترل داخلی بر تصمیم گیری شرکت – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Mandatory Disclosure of Internal Control Weaknesses Affect Corporate Financing Decisions? ترجمه عنوان مقاله تاثیر آشکار سازی الزامی ضعف های کنترل داخلی بر تصمیم گیری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز کسب و کار برای مدیریت استراتژیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 50 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business analytics for strategic management: Identifying and assessing corporate challenges via topic modeling ترجمه عنوان مقاله آنالیز کسب و کار برای مدیریت استراتژیک: شناسایی و ارزیابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال تکنولوژی دانشگاه بین المللی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله International university-university technology transfer: Strategic management framework ترجمه عنوان مقاله انتقال تکنولوژی دانشگاه بین المللی: چارچوب مدیریت استراتژیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر منابع و قابلیت ها بر تقویت مدیریت کلیدی استراتژیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Which resources and capabilities underpin strategic key account management? ترجمه عنوان مقاله کدام منابع و قابلیت ها مدیریت کلیدی استراتژیک را تقویت می کنند؟ فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد با استفاده از طبقه بندی تغییر درآمد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings management using classification shifting of revenues ترجمه عنوان مقاله مدیریت درآمد با استفاده از طبقه بندی تغییر درآمد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدیریت درآمد مبتنی بر انتخاب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review of choice-based revenue management: Theory and methods ترجمه عنوان مقاله بررسی مدیریت درآمد مبتنی بر انتخاب: نظریه و روش فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان