مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های ترفیع صادرات و عملکرد صادراتی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Export promotion programmes and export performance: a study of selected SMEs in the manufacturing sector of Ghana ترجمه عنوان مقاله برنامه های ترفیع صادرات و عملکرد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی صادرات هند و عملکرد اقتصادهای در حال ظهور آسیا – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Technological Intensity of Indian Exports and the Performance of Emerging Asian Economies ترجمه عنوان مقاله شدت تکنولوژی صادرات هند و عملکرد اقتصادهای در حال ظهور […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر عملکرد صادراتی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of export performance: differences between service and manufacturing SMEs ترجمه عنوان مقاله عوامل موثر بر عملکرد صادراتی: تفاوت بین خدمات و تولید شرکتهای کوچک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش گرایش کارآفرینی و قابلیت تکنولوژیکی در عملکرد صادرات SME – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining the role of international entrepreneurial orientation, domestic market competition, and technological and marketing capabilities on SME’s export performance ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش گرایش بین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محرک های اصلی عملکرد صادرات SME ها – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Key drivers of SMEs export performance: the mediating effect of competitive advantage ترجمه عنوان مقاله محرک های اصلی عملکرد صادرات SME ها: اثر واسطه مزیت رقابتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه تجربی بین تنوع حالت های صادراتی و عملکرد صادراتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The empirical link between export entry mode diversity and export performance: A contingency- and institutional-based examination ترجمه عنوان مقاله رابطه تجربی بین تنوع حالت های صادراتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مدیرتی عملکرد صادراتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Managerial assessments of export performance: What do they reflect? ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مدیرتی عملکرد صادراتی: آنها چه بازتابی دارند؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صادرات غذایی: نگاهی به شرق – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Food Export: Looking to the East ترجمه عنوان مقاله صادرات غذایی: نگاهی به شرق فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد، مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر برآورد صادراتی در بین المللی سازی شرکت ها – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How does export compliance influence the internationalization of firms: is it a thread or an opportunity? ترجمه عنوان مقاله تاثیر برآورد صادراتی در بین المللی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر شدت تکنولوژی صادرات بر رشد اقتصادی مناطق کوچک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of technological intensity of exports on the economic growth of Brazilian microregions: A spatial analysis with panel data ترجمه عنوان مقاله تاثیر شدت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همکاری جغرافیایی در عملکرد صادراتی SME های شیلی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Geographical co-location on Chilean SME’s export performance ترجمه عنوان مقاله همکاری جغرافیایی در عملکرد صادراتی SME های شیلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی سیاست های دولت برای ارتقاء صادرات – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effectiveness of government policies for export promotion on the export performance of SMEs Cocoa exporters in Cameroon ترجمه عنوان مقاله اثربخشی سیاست های دولت برای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر منابع مالی و انسانی بر عملکرد صادراتی شرکت های روسی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of financial and human resources on the export performance of Russian firms ترجمه عنوان مقاله تأثیر منابع مالی و انسانی بر عملکرد صادراتی […]

مشاهده و دانلود رایگان