مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرایط کارآفرینی ملیتی: نوآوری عمل – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Subnational climate entrepreneurship: innovative climate action in California and São Paulo ترجمه عنوان مقاله شرایط کارآفرینی ملیتی: شرایط نوآوری عمل در کالیفرنیا و سائوپائولو فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تکاملی تعاملی برای انتخاب ویژگی های چند هدفه – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Interactive evolutionary approaches to multiobjective feature selection ترجمه عنوان مقاله رویکرد تکاملی تعاملی برای انتخاب ویژگی های چند هدفه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلبه بر قاچاق انسان از طریق تحقیق در عملیات (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Overcoming Human Trafficking via Operations Research and Analytics: Opportunities for Methods, Models, and Applications ترجمه عنوان مقاله غلبه بر قاچاق انسان از طریق تجزیه و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات در عملیات برای دانشجویان کارشناسی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Teaching operations research to undergraduate management students: The role of gamification ترجمه عنوان مقاله آموزش تحقیقات در عملیات برای دانشجویان دوره کارشناسی: نقش گیمیفیکیشن فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کتاب سنجی تحقیق در عملیات و علم مدیریت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A bibliometric analysis of operations research and management science ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل کتاب سنجی تحقیق در عملیات و علم مدیریت فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای تحقیق در عملیات پژوهش های دو بخشی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Operations Research Applications of Dichotomous Search ترجمه عنوان مقاله کاربردهای تحقیق در عملیات پژوهش های دو بخشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط  مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم‌ گیری چند معیاری جهت توسعه‌ پایدار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A review of multi criteria decision making (MCDM) towards sustainable renewable energy development ترجمه عنوان مقاله  بررسی تصمیم‌ گیری چند معیاری (MCDM) در جهت توسعه‌ پایدار انرژی تجدیدپذیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  14 صفحه رشته های مرتبط مهندسی انرژی و مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی مصرف کننده با برند فروشگاه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Consumer identification with store brands: Differences between consumers according to their brand loyalty ترجمه عنوان مقاله  شناسایی مصرف کننده با استفاه از برندهای فروشگاه: تفاوت بین مصرف‌ کنندگان بر اساس وفاداری آنها به برند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  16 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری گروهی با اطلاعات ترجیحی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Framework of Group Decision Making With Intuitionistic Fuzzy Preference Information ترجمه عنوان مقاله  چارچوب تصمیم گیری گروهی با اطلاعات ترجیحی فازی شهودی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  17 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  تحقیق در عملیات و مدیریت استراتژیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم ژنتیک برای تحلیل پوششی داده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Using Genetic Algorithms for Maximizing Technical Efficiency in Data Envelopment Analysis ترجمه عنوان مقاله  استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حداکثرسازی بهره وری فنی در تحلیل پوششی داده ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش AHP-TOPSIS فازی برای تصمیم گیری مدیر منابع انسانی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Application of Fuzzy AHP-TOPSIS Method for Decision Making in Human Resource Manager Selection Process ترجمه عنوان مقاله  کاربرد روش AHP-TOPSIS فازی برای تصمیم گیری در فرآیند انتخاب مدیر منابع انسانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد دیمتل برای رسیدگی به تعامل معیار ANP ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An analysis of DEMATEL approaches for criteria interaction handling within ANP ترجمه عنوان مقاله  تحلیلی بر رویکردهای دیمتل برای رسیدگی به تعامل معیارها درون ANP فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  21 صفحه رشته های مرتبط مهندسی صنایع و مدیریت گرایش های مرتبط  برنامه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد تحقیقاتی و کیفیت آموزش در سیستم آموزش ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Research performance and teaching quality in the Spanish higher education system: Evidence from a medium-sized university ترجمه عنوان مقاله  عملکرد تحقیقاتی و کیفیت آموزش در سیستم آموزش عالی اسپانیا: شواهد از یک دانشگاه متوسط فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان