مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز معادلات ساختاری نوآوری محصول بر وفاداری به برند – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The structural equation analysis of perceived product innovativeness upon brand loyalty based on the computation of reliability and validity analysis ترجمه عنوان مقاله آنالیز معادلات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشور های سرمایه گذار در تکنولوژی و بازده سهام – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 45 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Technology-Investing Countries and Stock Return Predictability ترجمه عنوان مقاله کشور های سرمایه گذار در تکنولوژی و پیش بینی بازده سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترویج پذیرش فناوری سبز در کشورهای در حال توسعه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 43 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategies to promote green building technologies adoption in developing countries: The case of Ghana ترجمه عنوان مقاله استراتژی های ترویج پذیرش فناوری سبز در کشورهای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست زیست محیطی، پذیرش فناوری و توزیع اندازه شرکت ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental policy, technology adoption and the size distribution of firms ترجمه عنوان مقاله سیاست زیست محیطی، پذیرش فناوری و توزیع اندازه شرکت ها فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ارتباط بین ارزش مشتری و رفتار پذیرش فناوری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investigating linkage between customer value and technology adoption behaviour: A study of banking sector in India ترجمه عنوان مقاله بررسی ارتباط بین ارزش مشتری و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش فناوری، انطباق و رشد – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Technology adoption, adaptation and growth ترجمه عنوان مقاله پذیرش فناوری، انطباق و رشد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط فناوری اطلاعات و مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ظرفیت مدیریت تکنولوژی در توسعه محصول جدید – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of technology management capability on new product development in China’s service-oriented manufacturing firms: a social capital perspective ترجمه عنوان مقاله اثر ظرفیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عوامل مدیریت تکنولوژی با استفاده از رویکرد ISM – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluating technology management factors for fly-ash utilization in the road sector using an ISM approach ترجمه عنوان مقاله ارزیابی عوامل مدیریت تکنولوژی برای کاربردهای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه هستی شناسی برای تکنولوژی مدیریت دانش – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Developing a domain ontology for knowledge management technologies ترجمه عنوان مقاله توسعه حوزه هستی شناسی برای تکنولوژی های مدیریت دانش فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational culture and knowledge sharing: design of incentives and business processes ترجمه عنوان مقاله فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش: طراحی مشوق ها و فرآیندهای کسب و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری سازمانی: نقش رهبری و فرهنگ سازمانی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational innovation: the role of leadership and organizational culture ترجمه عنوان مقاله نوآوری سازمانی: نقش رهبری و فرهنگ سازمانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابتکارات نوآوری در شرکت های نرم افزاری بزرگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Innovation Initiatives in Large Software Companies: A Systematic Mapping Study ترجمه عنوان مقاله ابتکارات نوآوری در شرکت های نرم افزاری بزرگ فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده سازی اختلالات: مداخله برنامه ریزی استراتژیک تشخیصی برای توسعه پایدار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Preparing for disruptions: A diagnostic strategic planning intervention for sustainable development ترجمه عنوان مقاله آماده سازی اختلالات: مداخله برنامه ریزی استراتژیک تشخیصی برای توسعه پایدار […]

مشاهده و دانلود رایگان