مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship Between Knowledge Management and Innovation Performance ترجمه عنوان مقاله رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار برای اندازه گیری عملکرد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business intelligence for performance measurement: A case based analysis ترجمه عنوان مقاله هوش کسب و کار برای اندازه گیری عملکرد: تجزیه و تحلیل مبتنی بر مورد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فرسودگی برای ایجاد فرصت های شغلی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Burnout Model of Job Crafting: Multiple Mediator Effects on Job Performance ترجمه عنوان مقاله یک مدل فرسودگی برای ایجاد فرصت های شغلی: اثرات واسطه چندگانه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سلامت کارکنان بر عملکردشان در محل کار – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of employees’ wellbeing on performance in the workplace ترجمه عنوان مقاله تاثیر سلامت کارکنان بر عملکردشان در محل کار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ابعاد جهت گیری کارآفرینی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining entrepreneurial orientation’s dimensions – performance relationship in Saudi family businesses: Contingency role of family involvement in management ترجمه عنوان مقاله بررسی ابعاد جهت گیری کارآفرینی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خط مشی گذاری تطبیقی پویا برای شهر پایدار – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Dynamic adaptive policymaking for the sustainable city: The case of automated taxis ترجمه عنوان مقاله خط مشی گذاری تطبیقی پویا برای شهر پایدار: مورد تاکسی های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه وضعیت خطر سلامت کارکنان و معیارهای عملکرد کار – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A global, cross cultural study examining the relationship between employee health risk status and work performance metrics ترجمه عنوان مقاله یک مطالعه فرهنگی بین المللی، بررسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری، کار حرفه ای، سلامت و عملکرد کارکنان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Leadership, job crafting, and employee health and performance ترجمه عنوان مقاله رهبری، کار حرفه ای، سلامت و عملکرد کارکنان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز کسب و کار برای مدیریت استراتژیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 50 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business analytics for strategic management: Identifying and assessing corporate challenges via topic modeling ترجمه عنوان مقاله آنالیز کسب و کار برای مدیریت استراتژیک: شناسایی و ارزیابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مدیرتی عملکرد صادراتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Managerial assessments of export performance: What do they reflect? ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مدیرتی عملکرد صادراتی: آنها چه بازتابی دارند؟ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی در بخش عمومی – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational Learning in the Public Sector: Culture, Politics, and Performance ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی در بخش عمومی: فرهنگ، سیاست و عملکرد فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت هوش سازمانی و دانش در فرآیند خودنوگری سیستم مدیریتی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge management: managing organizational intelligence and knowledge in autopoietic process management systems – ten years into industrial application ترجمه عنوان مقاله مدیریت هوش سازمانی و دانش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط با مشتری، نوآوری و عملکرد – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Customer Relationship Management, Innovation and Performance ترجمه عنوان مقاله مدیریت ارتباط با مشتری، نوآوری و عملکرد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان